Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesinde sorumlu olduğu bölümün amaçlarına uygun olarak işleyişinden okul müdürüne karşı sorumlu olan personeldir.

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Görev ve İşlem Basamakları:

 1. Alan Şefi (Mesleki ve Teknik Eğitim), İşyerinin genel faaliyet ilkelerini merkeze alıp, ekipman, donanım, araç ve gereçlerini verimli bir şekilde kullanarak, işçi iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etkinlilik ve nitelik gereklerine uygun olarak
 2. Sorumluluğundaki bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer taşınırların kullanıma hazır halde bulunmasını sağlamak, öğrencilerin kullanacakları her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim etmek
 3. Öğretmenler tarafından tutulan ders defteri, devam çizelgeleri ile yoklama fişlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlamak
 4. İş kazalarına, meslek hastalıklarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksatılmadan ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak
 5. Sorumluluğundaki birim ile ilgili yazışmaları yapmak, belge ve defterleri tutmak
 6. Öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapmak ve onay için kurum müdürlüğüne sunmak
 7. Programdaki konuların yeterince işlenip işlenmediğini, bu konulardaki bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını izlemek, eğitim-öğretimin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak
 8. Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda plânlamak ve yürütmek
 9. Uygulamalı öğretimde, öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini, teorik bilgilerin verilmesini ve öğrenci/kursiyerlerin bu yöndeki bilgilerinin yoklanmasını sağlamak, temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlamak
 10. Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapmak, alınan kararları müdürün onayına sunmak
 11. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin öğretmenlerce izlenmesini, uygun olanların öğrencilere zamanında aktarılmasını sağlamak
 12. Çevredeki iş ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunmak
 13. Öğretmen, öğrencilerin meslekî fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik etmek
 14. Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenlerin görüşlerini alarak birimi ile ilgili eğitim-öğretimde ulaşılan sonuçları, yapılan iş, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim yılında alınması gerekli önlem ve ihtiyaçları belirten bir rapor hazırlamak
 15. Temrin uygulamalarında eğitim-öğretimi geliştirecek ders araç-gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlamak
 16. Öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirlemek, ilgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izlemek, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlamak
 17. Her hangi bir iş kazası olması durumunda, usulüne uygun olarak rapor hazırlamak, müdüre sunmak, ve benzeri vazife ve işleri yerine getirir.

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği ile aynı kategoride olan benzer meslekleri görmek için TIKLAYINIZ

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Özet Kartı:

SorularCevaplar
Meslek AdıAlan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) için Gereken Minimum Eğitim Düzeyi nedir?Lisans
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu nedir?2359.01
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Ana Grubu nedir?Profesyonel Meslek Mensupları
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Alt Ana Grubu nedir?Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Grubu nedir?Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Birim Grubu nedir?Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
A Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler nelerdir?A Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Hakkında Özet Bilgi Tablosu

Şimdi sıra sizde!

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği hakkında bilgi ve edinimlerinizi aşağıya yorum yazarak diğer paydaşlara faydalı olabilirsiniz. Aşağıdaki sorular hakkında bilginiz varsa lütfen yorum bırakınız.

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) maaşı ücreti ne kadardır? (Başlıkta maaş yazmasına rağmen içerikte maaş bilgisi bulamayanlar umduğunu bulamamış olabilir. Ama yorum kısmında maaş konusunda yorumları ile yazımıza destek çıkacaklar göz önünde bulundurarak başlık güncellenmiştir. Şimdilik bulamayanlar için Big Sorry 🙂

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) nedir? Tanımı nedir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) ne iş yapar?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) nasıl olunur?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğinde devlete kamuya bir alım var mı? Bunun için için ösym yks oks kpss sınavlarından kaç puan almam gerekiyor?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğinin zor olan yanları nelerdir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği daha çok ne ile ilgilidir?

Hangi dersler Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini bilmek için çok iyi bilinmelidir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini tercih etmenizin nedeni nedir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği zevkli bir iş mi?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini seçmenizde sizi etkileyen faktörler nelerdir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğinin sevdiğiniz tarafları nelerdir ?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğinin zorlukları nelerdir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğine sahip olabilmek için hangi okullarda okudunuz?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğinde ilerlemek ve yeni meslekleri tanımızda yardımcı olacak faktörler var mıdır?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini seçmeseydiniz eğer hangi mesleği seçerdiniz?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini seçtiğinize pişman oldunuz mu?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğiz sosyal hayatınızı nasıl etkilemektedir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğine yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz? Maddi olarak sizi zor durumda bıraktığı zamanlar olmakta mıdır?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini isteyerek mi seçtiniz?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini seçerken nelere dikkat ettiniz?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği kolay mı?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğinin en güzel yanı, en sevdiğiniz tarafı nedir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini başkasına tavsiye eder misiniz?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği hayatınızda başınızdan geçen en kötü ve en iyi olay nedir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleğini seçerken ailenizin size tavrı ve etkisi nasıl olmuştur?

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir