Kategoriler
Önlisans Web Ve Çoklu Ortam Geliştiricileri Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi; İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; web uygulamaları için içerik tespiti ve teknik analiz yapan, web sitelerini ve uygulamalarını tasarlayan ve geliştiren, dijital medya ve türevlerini geliştirmek için analiz yapan, çoklu ortam uygulamaları için görsel ve fonksiyonel tasarım yapan ve bu tasarımı uygulayan, çoklu ortam prodüksiyonu sağlayan, web sayfalarının ve çoklu ortam uygulamalarının testlerini gerçekleştiren, biriminin iş planlamasını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli meslek elemanıdır.”Okumaya devam etWeb ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sistem Yöneticileri Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; işletmenin BT alt yapısını oluşturma faaliyetlerine katkı sağlayan, ağ donanımlarını ve sunucu sistemlerini yapılandıran, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerini işleten, internet ve intranet uygulamalarının işletilmesine katkı sağlayan, sorumlu olduğu sistemlerin bakımını yapan ve sorunlarını gideren, mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBilgisayar Sistemleri Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri Bilgisayar Ağ Ve Sistem Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“BT donanım parkının oluşturulmasına, yazılımların temin edilmesine, BT sistemlerinin fiziksel kurulumlarının gerçekleştirilmesine, ağ donanımları ve sunucu sistemlerinin yapılandırılmasına katkı sağlayan, biriminin iş planlamasını yapan, kişisel bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin yapılandırılmasını sağlayan, donanımları ve ağ yapılarını değiştiren, bakım ve sorun giderme işlemlerini organize eden ve gerçekleştiren, işletme içi kullanıcılara BT desteği sunan ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBilgi İşlem Destek Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sistem Analistleri Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Bilişim Sistemleri Mühendisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Sistem yaklaşımı ile her türlü işletmenin bilgi sisteminin mevcut teknoloji desteği ile tasarlanması ve en iyi koşullarda çalıştırılması ile ilgilenen kişidirOkumaya devam etBilişim Sistemleri Mühendisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri Bilgisayar Ağ Ve Sistem Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ağ Teknolojileri Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bir ağ yapısı altında kullanıldığı sektörlerde; basit ağları tasarlayan, fiziksel ağ kurulumu yapan, ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştiren, ağ güvenliğini, bakımını ve verimliliğini sağlayan, teknik destek veren, ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etAğ Teknolojileri Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri Bilgisayar Ağ Ve Sistem Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgi İşlem Destek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“BT donanım parkının oluşturulmasına, yazılımların temin edilmesine, BT sistemlerinin fiziksel kurulumlarının gerçekleştirilmesine, ağ donanımları ve sunucu sistemlerinin temel yapılandırılmasına katkı sağlayan, kişisel bilgisayar sistemlerini ve çevre birimlerini yapılandıran, donanımları ve ağ yapılarını değiştiren, bakım ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştiren, işletme içi kullanıcılara BT desteği sunan ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir”Okumaya devam etBilgi İşlem Destek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Bilgi Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Farklı sektörlerdeki işletmelerin bilgi işlem biriminde çalışan ve/veya bu hizmeti dışarıdan profesyonel olarak sağlamak üzere uzmanlaşmış; sistem güvenliği analizi yapan, güvenlik sistemini kuran, uygulayan, devamını sağlayan, kullanıcılara bilgi güvenliği desteği sunan ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBilgi Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sistem Analistleri Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

BT İş Analisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, projeyi tasarlayan, geliştirme çalışmalarını koordine eden, yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test eden, yazılım dokümantasyonunu tamamlayan, yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapan ve bu çalışmaları koordine eden, yazılım iyileştirme çalışmaları yapan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBT İş Analisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sistem Analistleri Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

BT İş Analizi Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, proje tasarımına katkı sağlayan, geliştirme çalışmalarını koordine eden, yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test eden, yazılım dokümantasyonunu tamamlayan, yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapan ve bu çalışmaları koordine eden, yazılım iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBT İş Analizi Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Verilerin saklanması ve korunması alanında çalışan ve görevlerini gerekli mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olan kişilerdir.Okumaya devam etKişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları