Kategoriler
Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Jeologlar Ve Jeofizikçiler Lisans

Jeomorfolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yer şekillerini inceleyen, oluşum ve gelişimlerini açıklayan, bunları kendi metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, neden-sonuç ilişkisi ile birlikte analiz eden, yeryüzü şekillerine ait geçmişe ait jeomorfolojik rekonstrüksiyon, geleceğe ait jeomorfolojik öngörü üreten, ayrıca yeryüzü dinamik süreçleri, doğa kökenli tehlike, risk, doğal kaynak ve potansiyel analizleri yapan personeldir.”Okumaya devam etJeomorfolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İnşaat Mühendisleri Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç) Yüksek Lisans

Geoteknik Mühendisi/Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tüm yapıların (binalar, köprüler, istinat duvarları, tüneller, silolar, kara ve demir yolları, deniz ve hava limanları, barajlar, su yapıları, vb.) zemin üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGeoteknik Mühendisi/Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çiftçilik- Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları Lisans Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bahçe bitkileri, seracılık, tarla bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gibi teknik konular üzerinde, ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayarak tarım sektörünün ekonomik sorunlarına çözümler üretme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etZiraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları Lisans Mimarlar- Planlamacılar- Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruluşları ve kamu alanında kurum kuruluşların örgütsel stratejileri ve politikaları ve pazar talepleri ile uyumlu olarak, iletişim süreçlerini teknoloji odaklı, yenilikçi çözümlerle ve tasarım odaklı bir düşünme yapısı ile yöneten ve ortaya çıkabilecek iletişim problemlerine yine yenilikçi yöntem ve tekniklerle çözüm bulan ve çözümleri uygulayabilen personeldir.”Okumaya devam etİletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Diğer Sanat Ve Kültür İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Mimarlar- Planlamacılar- Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar Önlisans

Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan personeldir.”Okumaya devam etBasım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Kimya Mühendisleri Lisans Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Kimya Biyoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kimya mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek; hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinleri ve amacına yönelik çalışmalar yapan personeldir.”Okumaya devam etKimya Biyoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre Mühendisleri Lisans Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sorumlu olduğu atık su arıtma tesisinin etkin, verimli, mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması için, atık su çamuru yönetiminde çalışan personeldir.”Okumaya devam etAtıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Proje Mühendisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Üstlendiği projelerin sağlıklı biçimde ilerleyişinin sağlanması, sürekli olarak iyileştirilmesi ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, sistematik ve tarafsız olarak incelenmesinden, denetiminden ve raporlanmasından sorumlu olan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etProje Mühendisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İnşaat Mühendisleri Lisans Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

İnşaat Mühendisi-Bina nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Binaların inşa veya tamir işlerinde plan, organizasyon ve nezaret işlerini yapan, inşaat projelerinin sahaya uygulanabilirliğini kontrol eden, yapılan inşaatların mühendislik kontrollerini yaparak projeye uygun olup olmadığını tespit edip, kabul işlemlerini yapan personeldir.”Okumaya devam etİnşaat Mühendisi-Bina nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Kimya Mühendisleri Lisans Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kimyasal, fiziksel, elektriksel ve gaz analiz yöntemleriyle, transformatör, reaktör, kapasitör, devre kesici, elektrik kabloları vb. teçhizatlarda kullanılan petrol kökenli madeni (mineral) yalıtım yağların ilgili testlerini yapan/ yapılmasını sağlayan, kontrol eden, değerlendiren ve yorumlayan, laboratuarın doğru, aksamadan ve güvenilir çalışabilmesine yönelik koşulları sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etKimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları