Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Önlisans Stok Büro Elemanları

Lojistik Takip Analisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Üretim hattına malzeme akışını kapsayan günlük operasyonların yönetimine destek veren; nakliye ve malzeme hareketlerinin operasyonlarını takip eden personeldir.Okumaya devam etLojistik Takip Analisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Lojistik Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan personeldir.”Okumaya devam etLojistik Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Ambar/Depo Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemelerin taşındığı araçtan indirilmesi, ambalajından çıkarılması, miktar kontrolünün yapılması, ambardaki yerlerine taşınması, yerleştirilmesi, kartlarına işlenmesi, çekilen malzemenin hazırlanması, kaydının tutulması, sipariş düzeyine göre stok seviyelerinin izlenmesi, genel sayımının yapılması, ambarın temiz ve düzenli olması işlemlerini gerçekleştiren personeldir.”Okumaya devam etAmbar/Depo Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Önlisans Stok Büro Elemanları

Lojistik Operasyon Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Müşteriden gelen operasyonu aynı bölgede bulunan tedarikçilerden sık sık az mal alıp stok kontrolünü sağlayan ve kontratın başarılı şekilde yürütülmesini , geliştirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gerçekleştiren personeldir.”Okumaya devam etLojistik Operasyon Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Lojistik Operasyon Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Vardiya saatleri içerisinde operasyonu aksamadan yürüten ve bu amaçla gerekli olan önlem ve kararları alan, çalışanları yönlendiren ve raporlama yapan personeldir.”Okumaya devam etLojistik Operasyon Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tehlikeli maddelerin(yanıcı, patlayıcı, tutuşucu vb.) muhafaza edildiği depolarda, deponun güvenliği, düzeni, patlayıcı maddelerin muhafazası ve kayıtlarının tutulması işlerini yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etDepo Görevlisi (Tehlikeli Madde) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Kumanyacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Geminin iaşe ve kumanyalarının alımı, kullanılması ve muhafazasından sorumlu personeldir.”Okumaya devam etKumanyacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Önlisans Stok Büro Elemanları

Lojistik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İlgili kuruluşa gelen metaryal akışı sürecinin problemsiz, en verimli ve en etkin şekilde yürütülmesini sağlayan personeldir.”Okumaya devam etLojistik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Stok Büro Elemanları

Büro Memuru (Stok Kayıt) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Bir kuruluşa giren ve çıkan madde ve malzemelerin stok kayıtlarını tutan stok miktarlarını kontrol eden personeldir.Okumaya devam etBüro Memuru (Stok Kayıt) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Stok Büro Elemanları

Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-İşletmenin mevcut makine ve ekipmanlarının her birinin sicil ve maliyet kartlarını düzenleme, sicil kartı verilerini takip etme, makine ve ekipmanların periyodik iş ve tüketim raporlarını hazırlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etMakine Sicil Ve Transfer Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları