Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Güvenlikpolisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Devletin genel güvenliğini ve anayasal düzenini sağlamak amacıyla, ilgili mevzuatın öngördüğü gerçek kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapma; derneklerin faaliyetlerini izleme ve denetleme; sendika ve siyasi parti faaliyetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerini izleme; yardım toplama ile ilgili işlemleri yapma; basın-yayın kuruluşları ile azınlıkların faaliyetlerini takip etme; yasadışı faaliyetlerde bulunmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin gerekli idari ve adli işlemleri yapma/yapılmasını sağlama; önleyici güvenlik tedbirlerini alma ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGüvenlikpolisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Narkotik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İnsan sağlığını, ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemizde çeşitli yollarla gerçekleştirilen kanunlarda ve uluslar arası antlaşmalarda geçen her türlü uyuşturucu madde suçları ve bu suçlardan elde edilen kara paranın aklanması suçları ile ilgili olarak istihbarat yapma, değerlendirme, operasyon yapma, ifade alma ve soruşturma yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemler yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etNarkotik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Olay Yeri İnceleme Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bir suçun işlenmesi durumunda suç şüphelisi, bunlara ait suç delilleri ile diğer delillerin olay yerinde bilimsel ve teknik yöntemlere göre araştırılması, tespiti, niteliğine göre laboratuvar ortamında incelenmesi/incelettirilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının, soruşturma birimine teslimi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etOlay Yeri İnceleme Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Mali Polis nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemiz sınırları içinde çeşitli yollarla gerçekleştirilen, kaçakçılık ile sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere diğer suç konularında önleyici tedbirleri alma, bilgi toplama, değerlendirme ve hazırlık soruşturması aşamasındaki işlemleri yürütme ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer görevleri yerine getirme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etMali Polis nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Organize Suçlarla Mücadele Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yasalara aykırı biçimde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla ekonomik, sosyal ve idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmek için bir araya gelmiş organize suç örgütleri ve silah mühimmat ve nükleer madde kaçakçılığı suçları ile ilgili istihbari bilgi toplama, değerlendirme ve önleme tedbirleri alma, gerektiğinde operasyon düzenleme ve yürürlükteki yasa hükümlerine göre işlem yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etOrganize Suçlarla Mücadele Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Eğitim Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Polislerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etme, müfredat hazırlama, planlama yapma, öğrenci seçme ve yerleştirme, ortam düzenleme, uygulama ve değerlendirme işlemlerini yerine getirme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etEğitim Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Polis Memurları

Asayiş Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Asayiş Polisi, asayişi etkileyen ve polisin takibini gerektiren suç durumlarında, kanuni mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, suça el koyma, olay araştırması yapma, olay failini yakalama, gözaltına alma, ifade alma ve adliyeye sevk işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etAsayiş Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Çocuk Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Korunmaya, yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terkedilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara yönelik hizmetleri yerine getiren, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların adli-idari tüm suç soruşturmaları işlemlerini yürüten polis memurudur.”Okumaya devam etÇocuk Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Çevik Kuvvet Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yasaların ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, her türlü toplu hareketin meydana gelmesi muhtemel yerlerde, güvenlik önlemlerini alma, gerektiğinde taktik-düzenlerle müdahale etme ve yakalama işlemlerini yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etÇevik Kuvvet Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Polis Memurları

Trafik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Trafik Polisi, Trafik Kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etTrafik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları