Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

CNC Programcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak işe göre takım seçimini yapan, tezgahı programa göre ayarlayan, CNC kodlarını yazan, programlama yapacağı tezgahı kullanan, bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarını kullanan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etCNC Programcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İşletmenin üretim sürecinde ana üretimi gerçekleştiren veya ana üretim tesis veya birimlerine çeşitli ikmal malzemesi üreten tesisler kompleksinin işletmeye alınabilmesi için gerekli ön hazırlıkların tamamlanması, kullanılması, gereken hammadde, malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin hazırlatılması, tesisin kurallara uygun olarak işletmeye alınması ve çalıştırılması, üretimin kontrol edilmesi işlerinde sorumlu olarak çalışan personeldir.”Okumaya devam etTesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Gemi Donatımı Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Makine dairesi ve üst güverte boru donatım projesini okuyan, donatım elemanlarını üreten, montaj, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini uygulayan teknik elamandır. Gemi donatım elemanları yapımı ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan işlemlerde mühendis ve teknikerlere yardımcı olan personeldir.”Okumaya devam etGemi Donatımı Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Soğutma Sistemleri Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin mevsim şartlarına göre çalışmaya hazırlanması, kurulması, bakım, onarım ve kontrollerinin yapılmasında ara eleman olarak çalışan personeldir.”Okumaya devam etSoğutma Sistemleri Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İşlem Kontrol Teknikerleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Otomotiv Montaj Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hazırlanmış ve işe göre düzenlenmiş hareketli veya sabit montaj hatlarında seri veya parti tipi üretim süreçlerinde montaj, demontaj işlerini yapmak.”Okumaya devam etOtomotiv Montaj Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

CNC Programcısı Yardımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak iş parçasını ve işe uygun kesici takımı seçen, tezgahı programa göre ayarlayan, tezgaha uygun CNC kodlarını yazan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etCNC Programcısı Yardımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar İlköğretim Makine Mühendisliği Teknisyenleri

“Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi” nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Montajı tamamlanıp onaylanmış olan ya da diğer birimlerden gelen otoyu çeşitli elektrik ve mekanik testlerden geçirerek ayarlarını yapan, sorun olan otoların (rot, motor, şanzıman, fren sistemleri vs.) sorunlarını gideren ve tekrar teste tabi tutan personeldir.”Okumaya devam et“Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi” nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Makine Teknisyeni-Otomotiv nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Otomativ veya Makine Mühendisinin denetimi ve idaresi altında dizayn projesi yapılan araçların dizayn resimlerini çizen, örneğini yaptırarak testlere tabi tutan, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan personeldir.”Okumaya devam etMakine Teknisyeni-Otomotiv nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Motorlu kara taşıtlarının muayenelerini, araç muayene istasyonlarında bulunan kontrol cihazları ile mevzuat hükümleri uyarınca yapma bilgi becerisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etAraç Muayene İstasyonu Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Makine Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Otomotiv Gövde Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Motorlu kara taşıtlarının gövde imalatı ve onarımında; aracı gövde onarımına hazırlama, şasi kontrol ve düzeltme tezgâhı üzerinde şasi onarımı, yüzey düzeltme, elektrik elemanlarını sökme ve takma, şasiyi örme, iskeleti çatma, iskeleti sacla kaplama ve boya sonrası işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli kişidir .”Okumaya devam etOtomotiv Gövde Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları