Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Olay Yeri İnceleme Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bir suçun işlenmesi durumunda suç şüphelisi, bunlara ait suç delilleri ile diğer delillerin olay yerinde bilimsel ve teknik yöntemlere göre araştırılması, tespiti, niteliğine göre laboratuvar ortamında incelenmesi/incelettirilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının, soruşturma birimine teslimi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etOlay Yeri İnceleme Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İtfaiyeciler Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans

İtfaiye Onbaşısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“- İtfaiye hizmetlerin yerine getirilmesinde, emrindeki erlerin eğitimi ve işbölümünü sağlayan itfaiye çavuşuna bağlı olarak görev yapan rütbeli personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Onbaşısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kamu güvenliğini tamamlayıcı bir olgu olarakKamu-özel kurum kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu, hak hürriyet ve güvenliklerini, yasaların izin verdiği ölçüde koruyan, gözeten, denetim ve kontrol yaparak alınan tedbirleri uygulayan personeldir.”Okumaya devam etÖzel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Önlisans Stok Büro Elemanları

Lojistik Operasyon Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Müşteriden gelen operasyonu aynı bölgede bulunan tedarikçilerden sık sık az mal alıp stok kontrolünü sağlayan ve kontratın başarılı şekilde yürütülmesini , geliştirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gerçekleştiren personeldir.”Okumaya devam etLojistik Operasyon Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İstatistik- Finans Ve Sigortacılıkla İlgili Büro Elemanları Önlisans Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Sigorta Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Hayat, yangın, otomobil, nakliyat,kaza, montaj, deniz veya diğer sigorta işlemlerinde ihtisasa dayanan büro işlerini yapan personeldir.”Okumaya devam etSigorta Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kamu-özel kurum/kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan personeldir.”Okumaya devam etSavunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar Basımcılar Önlisans

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sorumluluğuna verilen baskı ekibini organize edip yönlendirerek web ofset baskı sürecini planlayan, baskı hazırlığını yürüten, web ofset baskı makinesini kullanarak basım yapan, baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren, sorumluluğuna verilen baskı ekibine nezaret eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etWeb Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri Önlisans

İnşaat Sürveyanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-İnşaat Sürveyanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, malzeme – ihzaratı kontrol ederek, aplikasyon, alt yapı, tahkimat, kaba yapı, ince yapı işlemlerinin, proje ve detay resimlerine uygun olarak yapılmasını sağlama ve şantiye defterlerini tutma”Okumaya devam etİnşaat Sürveyanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizyoterapi Teknisyenleri Ve Yardımcıları Önlisans Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

İş ve Uğraşı Terapisi Sağlık Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sağlıklı bireylerde koruyucu yaklaşımlarla hastalık ve yaralanmaları önleyen, aktivite eğitimi, iş ve çevresel adaptasyonlarla çalışma verimliliğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen mesleki otonomiye sahip sağlık personelidir.”Okumaya devam etİş ve Uğraşı Terapisi Sağlık Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları Önlisans Veznedarlar- Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personeldir.”Okumaya devam etBankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları