Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Teknik Ressamlar

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yol projelerini yapan, yol projelerinde sanat yapıları, sulama ve drenaj şebeke plan çizimlerini yapan, ahşap, kâgir prefabrik yapı, betonarme yapı ve çelik yapı projesi çizen ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etYapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; ofset baskı öncesi süreçlerinin teknik kontrollerini yapan, malzeme ve ekipman tedarik eden, ofset baskı öncesi personelinin ve ofset baskı öncesi süreçlerinin teknik yönetimi ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten, matbaalarda, ofset baskı tekniği ile yapılacak baskıya uygun dijital veriler, prova, kalıp üretimi ve ilgili diğer teknik işlemleri gerçekleştiren ofset baskı öncesi operatörleri, kalıp ve montaj elemanlarından oluşan baskı öncesi ekibi veya ekiplerinin teknik nezaret ve organizasyonunu yürüten personeldir.”Okumaya devam etOfset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilen kişidir”Okumaya devam etİtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“EPDK mevzuatı ve kalite standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri alarak enerjili/enerjisiz hat bakımı ile her türlü montaj, demontaj ve hat güzergâh değişim çalışmalarını yürüten personeldir.”Okumaya devam etElektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri Önlisans

İnşaat Sürveyanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-İnşaat Sürveyanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, malzeme – ihzaratı kontrol ederek, aplikasyon, alt yapı, tahkimat, kaba yapı, ince yapı işlemlerinin, proje ve detay resimlerine uygun olarak yapılmasını sağlama ve şantiye defterlerini tutma”Okumaya devam etİnşaat Sürveyanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevresel Ve Mesleki Sağlık Kontrolörleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Önlisans

İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İşyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan personeldir.”Okumaya devam etİş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Trafoların, hatların ve abonelerin arıza anında zarar görmemeleri için elektrik dağıtım şebekesindeki röleleri ayarlayan, bakım ve onarımlarını yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etRöle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ofset Baskı Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; ofset baskı biriminin iş organizasyonunu yapan, birim ekibini/ekiplerini yöneten, malzeme ve ekipman tedarikini sağlayan, ofset baskı sürecinin ve işlemlerin teknik değerlendirme ve denetlemesini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli personeldir. Matbaalarda, kâğıt, karton, polyester, polietilen gibi çeşitli materyallere, etiket ve ürün ambalajı gibi baskı siparişlerini ofset baskı yöntemiyle gerçekleştiren baskı operatörleri, operatör yardımcıları ve matbaa işçilerinden oluşan baskı ekibi veya ekiplerinin teknik nezaret ve organizasyonunu yürütür.”Okumaya devam etOfset Baskı Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Flekso Baskı Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; flekso baskı biriminin iş organizasyonunu yapan, birim ekibini/ekiplerini yöneten, malzeme ve ekipman tedarikini sağlayan, flekso baskı sürecinin ve işlemlerin teknik değerlendirme ve denetlemesini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etFlekso Baskı Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Önlisans

Otopsi Yardımcılığı Sağlık Teknikeri/Adli Tıp Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere adli tıpa gönderilen hastaları muayeneye hazırlayan, muayene sürecine katılan ve adli vakalarda otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, ölüm sonrası örneklerin alınması, adli raporların yazılması işlerini yapan teknik ara elemandır.”Okumaya devam etOtopsi Yardımcılığı Sağlık Teknikeri/Adli Tıp Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları