Kategoriler
Gemi Makinistleri Lisans Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu personeldir.Okumaya devam etUzakyol Başmühendisi/Başmakinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Lisans Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan personeldir.Okumaya devam etUzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Tren Ferisi Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Tren vagonlarını taşıyan feribotlarda makinanın çalışmasından ve işletilmesinden birinci derecede sorumlu olan (gemi adamı) personeldir.Okumaya devam etTren Ferisi Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınırlı Makine Zabiti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından mezun olan Gemiadamları Yönetmeliği hükümlerine göre ehliyet almış, denizcilikle ilgili bakım onarım tesislerinde ve gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım ve onarımlarını yapan, 750 kW?den küçük ana makine ile yürütülen gemilerin, başmakinist/başmühendis, ikinci makinist ve makine zabitinden sonra makine bölümünde makineyi sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etSınırlı Makine Zabiti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Gemi Makine Kontrolörü-Deniz nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Gemilerin tamir, bakım, montaj ve diğer teknik işlemlere ait çalışmalarını yürüten personeldir.”Okumaya devam etGemi Makine Kontrolörü-Deniz nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Gemi Baş Makine Zabiti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Gemide makine bölümünün teknik ve idari işlerini organize eden, kaptanla koordineli bir şekilde makine dairesinde çalışanları denetleyen personeldir.”Okumaya devam etGemi Baş Makine Zabiti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Lisans

Makine Enspektörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Gemilerin makine bölümü ile ilgili bakım, onarım ve benzeri işlerin yapılmasını sağlayan personeldir.”Okumaya devam etMakine Enspektörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Denizde gemi-gemi, gemi-kara arası haberleşmeyi sağlayan, seyir ve diğer gemi elektronik donanımının bakımını, onarımını yapan ve her türlü haberleşme aygıtlarını işleten personeldir.”Okumaya devam etGemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Gemi Makine Zabiti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Geminin seyir güvenliğini sağlamak amacıyla vardiya mühendisi olarak nöbetlerde görev alan, mekanik teçhizatın bakımı, tamiri ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerini yürüten personeldir.”Okumaya devam etGemi Makine Zabiti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Deniz araçları tesisat donatım teknisyeni, belirli bir süre içerisinde makine dairesi ve üst güverte tesisatının projesini okuyan, üretimini, montajını, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini uygulayan teknik elamandır. Büyük tonajlı yük ve yolcu gem”Okumaya devam etDeniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları