Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve beceri ile hayvanlardan elde edilen ürünlerin kontrolü, saklanması, pazara hazırlanması hakkında gerekli donanıma sahip personeldir.”Okumaya devam etSüt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar Basımcılar İlköğretim

Tabaka Ofset Baskı Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sorumluluğuna verilen baskı ekibini organize edip yönlendirerek tabaka ofset baskı sürecini planlayan, hazırlıklarını yürüten, tabaka ofset baskı makinesini kullanarak baskı yapan, bu baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren, sorumluluğuna verilen baskı ekibine nezaret eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli personeldir.matbaalarda, tabaka kâğıda çeşitli ilan, afiş, kitap, broşür, katalog gibi butik baskı siparişlerinin tabaka ofset basım işlerini gerçekleştirir.”Okumaya devam etTabaka Ofset Baskı Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar Basımcılar Önlisans

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sorumluluğuna verilen baskı ekibini organize edip yönlendirerek web ofset baskı sürecini planlayan, baskı hazırlığını yürüten, web ofset baskı makinesini kullanarak basım yapan, baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren, sorumluluğuna verilen baskı ekibine nezaret eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etWeb Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar Basımcılar İlköğretim

Fotokopi Makinesi Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Fotokopi makinelerini kullanarak kopya işlemlerini gerçekleştiren personeldir.Okumaya devam etFotokopi Makinesi Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Organik Tarım Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Gıda ve gıda dışı üretimin her aşamasında doğal dengeyi gözeterek, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı ara meslek elemanı olarak tarımsal üretim yapan personeldir.”Okumaya devam etOrganik Tarım Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Ziraat Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ülkemizdeki insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü tarımsal ve hayvansal ürünün bakım, besleme yetiştirme ve koruma gibi konularda ki gelişimleri, yenilikleri çiftçiye gösteren, sorunları hakkında yardımcı olan, verimin artırılması için ilgili faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etZiraat Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar Basımcılar İlköğretim

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Flekso baskı hazırlığını, baskı ayar ve kontrollerini yaparak flekso baskı makinesi ile basım gerçekleştiren, baskı makinesinin bakım programını takip ederek periyodik bakımdaki teknik işlemleri gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan ve yardımcılarını yetiştiren nitelikli personeldir.”Okumaya devam etFlekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Seracılık Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten personeldir.”Okumaya devam etSeracılık Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Ziraat Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tarım ve ziraat alanında teknik ve teorik konuların planlanması, uygulanması ve yürütülmesi aşamasındaki tüm safhalarda görev alan personeldir.”Okumaya devam etZiraat Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar Basımcılar İlköğretim

Silindirik Tertipli Baskıcı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Düz bir satıh üzerine tespit edilmiş mürekkepli bir dizgi ile kağıtlar üzerine silindirlerle baskı yapan bir matbaa makinesini ayarlayıp çalıştıran personeldir.Okumaya devam etSilindirik Tertipli Baskıcı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları