Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İcra Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Alacaklıların alacağını borçlular tarafından zamanında ödenmemesi durumunda haciz yoluyla tahsil edilmesi işlemlerini yürüten personeldir.Okumaya devam etİcra Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İcra Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İcra dairelerinde, icra müdür ve icra müdür yardımcılarının vermiş olduğu kararları yerine getirmekle görevli personeldir.”Okumaya devam etİcra Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Mübaşir nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Mahkemelerde, duruşma sırasında sanık, tanık ve diğer tarafların mahkeme salonuna çağrılması, oturacakları yerlerin gösterilmesi vb. görevleri yürüten personeldir.”Okumaya devam etMübaşir nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Büro Memuru (Hukuk) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Hukuki meselelerle ilgili ve ihtisasa dayanan büro işleri yapan personeldir.Okumaya devam etBüro Memuru (Hukuk) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları İdari Ve Uzman Sekreterler Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Zabıt Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Mahkemelerde ve diğer toplantılarda toplantı zabıtlarını veya hakimin görülen dava ile direktiflerini seri şekilde daktilograf eden, ara kararlarla ilgili evrakları hazırlayan personeldir.”Okumaya devam etZabıt Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Noter Başkatibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kanunlarda genel ve özel olarak noterlikte yapılması öngörülen tüm noterlik işlemlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan, işlemleri kontrol eden nitelikli personeldir.”Okumaya devam etNoter Başkatibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Noter Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Noterlik kanununda ve yönetmeliğinde yer alan işlemleri düzenleme bilgi becerisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etNoter Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İstihbarat Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Resmi veya özel kuruluşlarda, müesseselerle, kişilerle, müşterilerle, müşteri senet ve çekleri ve buna benzer işler ve işlemlerle ilgili faaliyetleri yapan personeldir.”Okumaya devam etİstihbarat Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Cezaevi Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan personeldir.Okumaya devam etCezaevi Katibi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Dava Takip Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hukuk müşavirleri ve avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol eden, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak eden, ara kararların gereğini ve icra işlemlerini yapan, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatıran personeldir.”Okumaya devam etDava Takip Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları