Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

İlçe Emniyet Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İlçe polis sorumluluk bölgelerindeki Emniyet birimlerinin verdiği hizmetler ile yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğünün, İlçe Belediye sınırları içindeki teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etİlçe Emniyet Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiye Su İkmal Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yangının meydana geldiği yere en yakın mevcut su kaynaklarının kullanılarak, itfaiye araçlarının yangın çalışma süresince söndürme amaçlı su ihtiyacını sağlayacak organizasyonu gerçekleştiren ve sorumluluk bölgesi içindeki su kaynaklarının gerektiğinde kullanılabilecek şekilde hazır olmasını sağlayan personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Su İkmal Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eğitim Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Müdür (Anaokulu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Öğretim müfredatı, öğretim personelinin faaliyetleri, okuldaki sekreterya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organize ve koordine ederek düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan personeldir.”Okumaya devam etMüdür (Anaokulu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiye Grup Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Grup Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Görev yaptığı ceza infaz kurumunu, mevzuata ve yetkili mercilerce verilen emirlere göre yöneten ve maiyetinde çalışanları sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etCeza İnfaz Kurumu Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Başkomiser nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği önleyici, adli, idari ve diğer görev, yetki ve sorumluluklarının etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yerine getirilmesi amacıyla birlik amiri olarak görev yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBaşkomiser nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eğitim Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden resmî makamlara karşı sorumlu olan personeldir.Okumaya devam etKurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Emniyet Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği önleyici, adli, idari ve diğer görev, yetki ve sorumluluklarının etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yerine getirilmesi amacıyla birlik amiri olarak görev yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etEmniyet Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Profesyonel Hizmet Müdürleri Sağlık Hizmetleri Müdürleri

Sağlık Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kışıdır.”Okumaya devam etSağlık Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiye Eğitim Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İtfaiye personeli ile kurum ve kuruluşlardan gelen kursiyerlere yangın, kurtarma, ilk yardım ile diğeri itfaiye hizmetleri ile ilgili eğitim faaliyetlerini planlayan ve uygulayan ve ya uygulanmasını sağlayan personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Eğitim Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları