Kategoriler
Kanun Yapıcılar Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler Lisans

Cumhurbaşkanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eden, Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeten nitelikli personeldir.”

Cumhurbaşkanı mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

Cumhurbaşkanı Görev ve İşlem Basamakları:

  1. Cumhurbaşkanı, İşyerinin genel faaliyet ilkelerini merkeze alıp, ekipman, donanım, araç ve gereçlerini verimli bir şekilde kullanarak, işçi iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etkinlilik ve nitelik gereklerine uygun olarak: Yasama ile ilgili olanlar : a-) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, b-) Yasaları yayımlamak, c-) Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek, d-) Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, e-) Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak, f-) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, Yürütme alanına ilişkin olanlar : a-) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, b-) Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek, c-) Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak, d-) Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, e-) Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, f-) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek, g-) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek, h-) Genelkurmay Başkanı’nı atamak, ı-) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak, i-) Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek, j-)Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, k-) Kararnameleri imzalamak, l-) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak, m-) Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanını atamak, n-) Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak, o-)Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, ö-)Üniversite rektörlerini seçmek, Yargı ile ilgili olanlar: a-)Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. b-) Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. ve benzeri vazife ve işleri yerine getirir.

Cumhurbaşkanı mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

Cumhurbaşkanı mesleği ile aynı kategoride olan benzer meslekleri görmek için TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Özet Kartı:

SorularCevaplar
Meslek AdıCumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı için Gereken Minimum Eğitim Düzeyi nedir?Lisans
Cumhurbaşkanı Meslek Kodu nedir?1111.01
Cumhurbaşkanı Meslek Ana Grubu nedir?Yöneticiler
Cumhurbaşkanı Meslek Alt Ana Grubu nedir?Başkanlar- Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar
Cumhurbaşkanı Meslek Grubu nedir?Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler
Cumhurbaşkanı Meslek Birim Grubu nedir?Kanun Yapıcılar
C Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler nelerdir?C Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler
Cumhurbaşkanı Hakkında Özet Bilgi Tablosu

Şimdi sıra sizde!

Cumhurbaşkanı mesleği hakkında bilgi ve edinimlerinizi aşağıya yorum yazarak diğer paydaşlara faydalı olabilirsiniz. Aşağıdaki sorular hakkında bilginiz varsa lütfen yorum bırakınız.

Cumhurbaşkanı maaşı ücreti ne kadardır? (Başlıkta maaş yazmasına rağmen içerikte maaş bilgisi bulamayanlar umduğunu bulamamış olabilir. Ama yorum kısmında maaş konusunda yorumları ile yazımıza destek çıkacaklar göz önünde bulundurarak başlık güncellenmiştir. Şimdilik bulamayanlar için Big Sorry 🙂

Cumhurbaşkanı nedir? Tanımı nedir?

Cumhurbaşkanı ne iş yapar?

Cumhurbaşkanı nasıl olunur?

Cumhurbaşkanı mesleğinde devlete kamuya bir alım var mı? Bunun için için ösym yks oks kpss sınavlarından kaç puan almam gerekiyor?

Cumhurbaşkanı mesleğinin zor olan yanları nelerdir?

Cumhurbaşkanı olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Cumhurbaşkanı mesleği daha çok ne ile ilgilidir?

Hangi dersler Cumhurbaşkanı mesleğini bilmek için çok iyi bilinmelidir?

Cumhurbaşkanı mesleğini tercih etmenizin nedeni nedir?

Cumhurbaşkanı mesleği zevkli bir iş mi?

Cumhurbaşkanı mesleğini seçmenizde sizi etkileyen faktörler nelerdir?

Cumhurbaşkanı mesleğinin sevdiğiniz tarafları nelerdir ?

Cumhurbaşkanı mesleğinin zorlukları nelerdir?

Cumhurbaşkanı mesleğine sahip olabilmek için hangi okullarda okudunuz?

Cumhurbaşkanı mesleğinde ilerlemek ve yeni meslekleri tanımızda yardımcı olacak faktörler var mıdır?

Cumhurbaşkanı mesleğini seçmeseydiniz eğer hangi mesleği seçerdiniz?

Cumhurbaşkanı mesleğini seçtiğinize pişman oldunuz mu?

Cumhurbaşkanı mesleğiz sosyal hayatınızı nasıl etkilemektedir?

Cumhurbaşkanı mesleğine yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz? Maddi olarak sizi zor durumda bıraktığı zamanlar olmakta mıdır?

Cumhurbaşkanı mesleğini isteyerek mi seçtiniz?

Cumhurbaşkanı mesleğini seçerken nelere dikkat ettiniz?

Cumhurbaşkanı mesleği kolay mı?

Cumhurbaşkanı mesleğinin en güzel yanı, en sevdiğiniz tarafı nedir?

Cumhurbaşkanı mesleğini başkasına tavsiye eder misiniz?

Cumhurbaşkanı mesleği hayatınızda başınızdan geçen en kötü ve en iyi olay nedir?

Cumhurbaşkanı mesleğini seçerken ailenizin size tavrı ve etkisi nasıl olmuştur?

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir