Kategoriler
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İcra Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

Alacaklıların alacağını borçlular tarafından zamanında ödenmemesi durumunda haciz yoluyla tahsil edilmesi işlemlerini yürüten personeldir.

İcra Memuru mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

İcra Memuru Görev ve İşlem Basamakları:

 1. İcra Memuru, İşyerinin genel faaliyet ilkelerini merkeze alıp, ekipman, donanım, araç ve gereçlerini verimli bir şekilde kullanarak, işçi iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etkinlilik ve nitelik gereklerine uygun olarak
 2. Haciz yoluyla tahsil edilmesi için gerekli evrakları teslim alarak, alacak miktarının yüksek olup olmadığını, zaman aşımı süresinin yaklaşıp yaklaşmadığını, borçlunun kaçması veya mallarını kaçırma ihtimalinin bulunup bulunmadığı veya başka borçtan dolayı halen kovuşturma olup olmadığı, haczin ihtiyati tedbirle ilgili olup olmadığı, evrakın başka vergi dairelerinden gelip gelmediği, teminat alımı ile ilgili olup olmadığı bakımından incelemek ve bu tür haciz evraklarını önemine binaen diğerlerinden ayrılarak derhal öncelikli olarak haciz işlemlerini başlatmak
 3. Malların haczedileceği adrese gidildiğinde borçlu yada muhataba kendini tanıtmak ve haciz gerekçesini bildirmek, borç nakit olarak ödenmek istendiğinde kanuna uygun olarak alacak tahsilatı yapmak
 4. Haczin başlaması sırasında haczedilecek menkul ve gayri menkul malların tespitini ve kıymet değerlendirmesi yaparak amme alacağı miktarı kadar malın haczini gerçekleştirmek, bu sırada mallar üzerinde başka herhangi bir haciz olup olmadığına, haciz işleminin kolay, masrafsız ve çabuk satışı yapılabilecek mallar üzerinde uygulanmasına dikkat etmek
 5. Haciz işlemlerini haciz tutanağına bağlamak ve haczin teminat, ihtiyati veya kati hacizlerden hangisi yapılmışsa ve her hangi bir istismara neden olmaması için bütün ayrıntıları tutanağa kaydetmek
 6. Borçlu herhangi bir itirazda bulunursa gerekçesini tutanakta belirterek itiraz gerekçesine ait deliller ile birlikte üç gün içersinde vergi dairesine müracaat etmesini istemek, haciz tutanağının bir suretini borçlu veya zilyede yada aile bireylerinden birine vermek
 7. Borçlunun talebi doğrultusunda borçların taksitlendirilmesi veya yeniden yapılandırılması işlemlerini yapmak
 8. Haczedilen malların borçlu yada diğer muhatapların da görüşü alınarak ortalama fiyat belirlemek, haczedilen malların duruma göre ya yerlerinde bırakılarak borçlu veya güvenilir birine teslim etmek yada güvenilir biri bulunamadığında malları derhal vergi dairesi deposuna taşıttırmak, aynı gün içersinde satış ekibine bildirmek, malların haczedilen mekanda bırakılması durumunda kaybolmalarını, değiştirilmelerini önlemek amacıyla marka, model, tip, varsa seri numaraların gibi ayırıcı özelliklerini haciz tutanağına kaydetmek
 9. Haciz sırasında borçlu tarafından tepki gösterildiği güvenlik görevlisi çağırmak
 10. Kara ve hava araçları vb tşınır mallar içinde aynı haciz işlemlerini yürüterek kayıtlı bulunduğu dairelere haciz konusunu bildirerek tedbir alınmasını sağlamak
 11. Haciz bildirimlerini ?Haciz Bildirim Defterine? kaydederek haciz işlemlerini buradan takip etmek
 12. Alacağın, aylık maaş, ücret veya kira gelirlerinden tahsili gerekiyor ise borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içersinde itiraz edilmediğinde tahsil edilmesini sağlamak.
 13. Hacze konu alacakların borçlu tarafından zamanında nakit olarak ödendiği durumlarda haczin kaldırılması ve depo sorumlusu ile satış servisine yazı yazılarak haczedilen malların sahibine iadesini sağlamak
 14. Borçlunun itirazı üzerine haciz dosyasını ihtilafın giderilmesi için ilgili servise göndermek, haciz takip defterine gerekli notu yazmak
 15. Haciz sırasında, mücevherat, kıymetli maden, ticari senet, tahvil vb menkul mallar alınarak vergi dairesine getirilmiş ise vezne servisine teslim etmek
 16. Haciz sırasında nakit olarak tahsilat yapıldığında aynı gün yada ertesi gün vezneye teslim etmek, ve benzeri vazife ve işleri yerine getirir.

İcra Memuru mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

İcra Memuru mesleği ile aynı kategoride olan benzer meslekleri görmek için TIKLAYINIZ

İcra Memuru Özet Kartı:

SorularCevaplar
Meslek Adıİcra Memuru
İcra Memuru için Gereken Minimum Eğitim Düzeyi nedir?Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
İcra Memuru Meslek Kodu nedir?3411.06
İcra Memuru Meslek Ana Grubu nedir?Teknisyenler- Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
İcra Memuru Meslek Alt Ana Grubu nedir?Hukuk- Sosyal- Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
İcra Memuru Meslek Grubu nedir?Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
İcra Memuru Meslek Birim Grubu nedir?Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
İ Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler nelerdir?İ Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler
İcra Memuru Hakkında Özet Bilgi Tablosu

Şimdi sıra sizde!

İcra Memuru mesleği hakkında bilgi ve edinimlerinizi aşağıya yorum yazarak diğer paydaşlara faydalı olabilirsiniz. Aşağıdaki sorular hakkında bilginiz varsa lütfen yorum bırakınız.

İcra Memuru maaşı ücreti ne kadardır? (Başlıkta maaş yazmasına rağmen içerikte maaş bilgisi bulamayanlar umduğunu bulamamış olabilir. Ama yorum kısmında maaş konusunda yorumları ile yazımıza destek çıkacaklar göz önünde bulundurarak başlık güncellenmiştir. Şimdilik bulamayanlar için Big Sorry 🙂

İcra Memuru nedir? Tanımı nedir?

İcra Memuru ne iş yapar?

İcra Memuru nasıl olunur?

İcra Memuru mesleğinde devlete kamuya bir alım var mı? Bunun için için ösym yks oks kpss sınavlarından kaç puan almam gerekiyor?

İcra Memuru mesleğinin zor olan yanları nelerdir?

İcra Memuru olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

İcra Memuru mesleği daha çok ne ile ilgilidir?

Hangi dersler İcra Memuru mesleğini bilmek için çok iyi bilinmelidir?

İcra Memuru mesleğini tercih etmenizin nedeni nedir?

İcra Memuru mesleği zevkli bir iş mi?

İcra Memuru mesleğini seçmenizde sizi etkileyen faktörler nelerdir?

İcra Memuru mesleğinin sevdiğiniz tarafları nelerdir ?

İcra Memuru mesleğinin zorlukları nelerdir?

İcra Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi okullarda okudunuz?

İcra Memuru mesleğinde ilerlemek ve yeni meslekleri tanımızda yardımcı olacak faktörler var mıdır?

İcra Memuru mesleğini seçmeseydiniz eğer hangi mesleği seçerdiniz?

İcra Memuru mesleğini seçtiğinize pişman oldunuz mu?

İcra Memuru mesleğiz sosyal hayatınızı nasıl etkilemektedir?

İcra Memuru mesleğine yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz? Maddi olarak sizi zor durumda bıraktığı zamanlar olmakta mıdır?

İcra Memuru mesleğini isteyerek mi seçtiniz?

İcra Memuru mesleğini seçerken nelere dikkat ettiniz?

İcra Memuru mesleği kolay mı?

İcra Memuru mesleğinin en güzel yanı, en sevdiğiniz tarafı nedir?

İcra Memuru mesleğini başkasına tavsiye eder misiniz?

İcra Memuru mesleği hayatınızda başınızdan geçen en kötü ve en iyi olay nedir?

İcra Memuru mesleğini seçerken ailenizin size tavrı ve etkisi nasıl olmuştur?

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir