Kategoriler
İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Lisans Politika Ve Planlama Müdürleri

Başeczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Çalıştığı yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumunda eczane personelinin sevk ve idaresini yapan ve eczanede olması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemenin taze ve kodekse uygun olarak bulundurulmasını sağlayan personeldir.Okumaya devam etBaşeczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Biyoteknoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Endüstriyel mikrobiyoloji, arıtım ve fermentasyon teknolojileri, enzim üretimi ve Moleküler Biyoteknoloji konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etBiyoteknoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, tasarım alanlarında araç olarak kullanılan bilgisayarın tasarım etkileşimi ve tasarım kuramları çerçevesinde işleyen algoritmasına dayalı düşünme ve üretme süreçleri ile program mantık ve konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etBilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Satış- Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak konusunda bilgi ve birikime sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etBasın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Başrepartitör (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Tren trafiği ile ilgili işlemleri bürodan kontrol ve takibini yapan personeldir.Okumaya devam etBaşrepartitör (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sistem Yöneticileri Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; işletmenin BT alt yapısını oluşturma faaliyetlerine katkı sağlayan, ağ donanımlarını ve sunucu sistemlerini yapılandıran, sunucu, ağ ve yedekleme sistemlerini işleten, internet ve intranet uygulamalarının işletilmesine katkı sağlayan, sorumlu olduğu sistemlerin bakımını yapan ve sorunlarını gideren, mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli personeldir.”Okumaya devam etBilgisayar Sistemleri Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, bilgisayar ve algoritma yapılarından başlayarak, yazılım geliştirme yöntem ve tekniklerine yönelik, en son teknolojiye uygun bilgisayar yazılımları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etBilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Büro Süpervizörleri İdari Ve Uzman Sekreterler Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bölge Kontrolörü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Demiryolu güzergahı üzerinde kendi görev alanı içerisindeki, tren, kaza vb. olaylara ilk müdahaleyi yapan, kaza tespit tutanağını tutan ve rapor hazırlayan personeldir.”Okumaya devam etBölge Kontrolörü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, Beden Eğitimi ve sporun, bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi üzerindeki etkilerinin, spor bilimleri ile bağlantılı bilim dalları çerçevesinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla araştırılması, sağlık, performans ve rekreatif yönelimli uygulama biçimlerinin ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi, ilk ve orta öğretimde görev yapacak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarına gerekli olan alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisinin kazandırılması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etBeden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; bilgisayar sistemlerinin yapısı, işleyişi, tasarımı, uygulanışı ve kullanılışı konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etBilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları