Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını tüm süreçleri ile araştıran, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel, vb profilini araştıran, sorunlarını tespit eden, yaşlılara yönelik uygulanan program ve politikaların izleme ve değerlendirmesini yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Organ Nakli Koordinatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Organ Nakli Koordinatörü, Organ yetmezliği çeken hastalara uygun organların bulunması, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ nakli yapılması ile ilgili hukuki ve diğer süreçleri yöneten personeldir.”Okumaya devam etOrgan Nakli Koordinatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sağlık kurumlarına başvuran yada hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etAcil Yardım ve Afet Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç(kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile, çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütme ve her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlama ve uygulama çalışmalarını yürütme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Perfüzyonist nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Açık kalp damar ameliyatlarında, cerrah ve anestezi uzmanı ile işbirliği yaparak, ameliyat sırasında kalpteki kirli kanı oksijenliyerek tekrar kalbe pompalayan, akciğer ve kalp pompa işlemini gören, kalp-akciğer makinesini kullanan personeldir.”Okumaya devam etPerfüzyonist nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Osteopat nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-İnsan vücudundaki kemik, kas, kan damarları ve diğer doku hastalıklarını manipulatif metotlarla teşhis ve tedavi eden personeldir.”Okumaya devam etOsteopat nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun olarak değerlendirme ve bireylerin özelliklerine göre bireysel eğitim programları hazırlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları İlköğretim Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Podiatrist/Podolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“- Ayak cilt ve tırnaklarıın bakımını yapan nasır, batık tırnak ve benzeri rahatsızlıkları gideren ayak sağlığındaki değişiklikleri ilgili uzman doktorlara yönlendiren ve tedaviye yardımcı olan personeldir.”Okumaya devam etPodiatrist/Podolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları