Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Teknik Ressamlar

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yol projelerini yapan, yol projelerinde sanat yapıları, sulama ve drenaj şebeke plan çizimlerini yapan, ahşap, kâgir prefabrik yapı, betonarme yapı ve çelik yapı projesi çizen ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etYapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim İnşaat Süpervizörleri Maden- İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Yol Çavuşu (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Belirlenen mıntıkasında veya görev verilen yol bölümünde tekniğin gerektirdiği yol geometrisini sağlayan, arızayı tespit eden, tamiratı yaptıran personeldir.”Okumaya devam etYol Çavuşu (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Güverte Görevlileri Ve Dümenciler İlköğretim

Dok Kaptanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sorumluluk alanındaki makineli ve makinesiz deniz vasıtaları ile bu vasıtaların rıhtım, palamar hizmetleri ile iskele ve işyerlerinde görevli dok personelini sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etDok Kaptanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri İşlem Kontrol Teknikerleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Saraciye Üretim Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Saraciye işlerinde tasarım, kesim, dikim montaj, kalite kontrol ve bakım ayar işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSaraciye Üretim Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri İşlem Kontrol Teknikerleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Otomasyon Sistemleri Programcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş organizasyonu yapan ve uygulayan, mikro seviyede proje hazırlayan, sinyal listesini oluşturan, algoritma hazırlayan, bilgisayar ile programlama yapan, PLC programı yapan, operatör panelini programlayan, analog ve dijital sinyal listesini oluşturan, proje testini yapan, proje tesisini kontrol eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etOtomasyon Sistemleri Programcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve beceri ile hayvanlardan elde edilen ürünlerin kontrolü, saklanması, pazara hazırlanması hakkında gerekli donanıma sahip personeldir.”Okumaya devam etSüt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; ofset baskı öncesi süreçlerinin teknik kontrollerini yapan, malzeme ve ekipman tedarik eden, ofset baskı öncesi personelinin ve ofset baskı öncesi süreçlerinin teknik yönetimi ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten, matbaalarda, ofset baskı tekniği ile yapılacak baskıya uygun dijital veriler, prova, kalıp üretimi ve ilgili diğer teknik işlemleri gerçekleştiren ofset baskı öncesi operatörleri, kalıp ve montaj elemanlarından oluşan baskı öncesi ekibi veya ekiplerinin teknik nezaret ve organizasyonunu yürüten personeldir.”Okumaya devam etOfset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilen kişidir”Okumaya devam etİtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“EPDK mevzuatı ve kalite standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri alarak enerjili/enerjisiz hat bakımı ile her türlü montaj, demontaj ve hat güzergâh değişim çalışmalarını yürüten personeldir.”Okumaya devam etElektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri Hava Trafik Kontrolörleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Hava Trafik Kontrolörü-Kule nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Görevli olduğu hava sahası içerisinde uçakların iniş ve kalkışlarını kule haberleşme cihazlarıyla sağlayan personeldir.Okumaya devam etHava Trafik Kontrolörü-Kule nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları