Kategoriler
Kanun Yapıcılar Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler Lisans

Cumhurbaşkanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eden, Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etCumhurbaşkanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İletişim Merkezi Danışma Elemanları Müşteri Danışma Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çağrı Karşılama Personeli nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

112 Acil çağrı merkezlerinde çağrı karşılama hizmetlerini yerine getiren personeldir.Okumaya devam etÇağrı Karşılama Personeli nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; taşınmazlara ilişkin her türlü mülkiyet konularının teknik, hukuki ve sosyal yönlerden irdelenmeleri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etCoğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere eleman yetiştirmek üzere 0-18 yaş çocuklarının (özel gereksinimli çocuklar da dahil olmak üzere) gelişimini destekleyici kuramsal ve uygulamalı eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve toplumsal ve akademik bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çöp Tasnif Ediciler Çöpçüler Okur Yazar

Çöp Tasnif Ediciler nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Çöp Tasnif Ediciler nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etÇöp Tasnif Ediciler nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Yunan dili, dilbilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etÇağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Coğrafya Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; insanla doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri, beşeri faaliyetleri, coğrafyanın ilkeleri çerçevesinde inceleyerek bu konularda eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran; lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etCoğrafya Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı atık yönetimi, doğal çevrenin korunması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, çevre değerlendirmesi, kirlilik kontrol ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar ve her tür çevre sorunlarının çözümü konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etÇevre Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Çocuk Nörolojisi Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Çocuk hastalarda, beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.”Okumaya devam etÇocuk Nörolojisi Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans

Çocuk Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Çocuk hastalar için gerekli hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli personeldir.Okumaya devam etÇocuk Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları