Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; telgraf, telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda uygulanan her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etElektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; insan, malzeme, zaman, para, hammadde, bilgi, ekipman ve enerji kaynaklarından oluşan sistemlerin tasarımından, gelişimine, iyileştirilmesine, işletilmesine kadar olan süreç ile bu sistemlerin gelişiminin her safhasında, çeşitli bilimsel metotları kullanarak verimliliği ve üretkenliği artırmak konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etEndüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, genel teknoloji sistematiğine uygun olarak enerji kaynaklarının elde edilmesi, depolanması, dönüştürülmesi, günlük hayatta ve endüstride verimli şekilde kullanılması konuları ile ulaşım sistemlerinde değişik teknolojilerin kullanımı konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etEnerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eczacılar Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etEczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) - Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler Lisans Yazarlar- Gazeteciler Ve Dilbilimciler

El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“El yazması ve nadir eserlerden sanatsal, tarihsel ve içerik değeri olan, tarihimize, kültürümüze aynı zamanda dünya kültür ve medeniyetine ışık tutacak pek çok Arapça, Farsça, Osmanlıca (Türkçe), diğer el yazması kitap, dergi, mektup, ferman, berat, levha, hat, hilye vb. eserlerin bibliyografını çıkaran, eserlerin tespit ve tasnifini yaparak yerli ve yabancı araştırmacıların kullanıma sunma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etEl Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar İlköğretim

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bireysel ve ticari soğutma sistemlerinin montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini ve bu sistemlerin basit bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etEvsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar İlköğretim

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde bireysel ve ticari soğutma sistemlerinin montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini ve bu sistemlerin basit bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir”Okumaya devam etEvsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağılımı ve diğer enerji türlerine dönüşümünün yapılarak insanlığın hizmetine sunma konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etElektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Ermeni dili, dilbilimi, edebiyatı, kültürü, tarihi, kültür tarihi, sosyal, siyasal hayatı ve karşılaştırmalı edebiyat konularında öğretim faaliyetinde bulunan ve bilimsel çalışmalar yapan, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etErmeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Etnoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında;insanların ırklarına ayrılışını, ırkların kökenini, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki bağıntıları ve bunların töre, dil ve kültür niteliklerine ilişkin konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etEtnoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları