Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını tüm süreçleri ile araştıran, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel, vb profilini araştıran, sorunlarını tespit eden, yaşlılara yönelik uygulanan program ve politikaların izleme ve değerlendirmesini yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Geoteknik Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; tüm yapıların (binalar, köprüler, barajlar, dayanma duvarları, silolar, yollar vb.), zeminlerinin taşıma gücü, zeminlerin oturması, zemin etüdü ve yapı sistemlerinin zemin ortam üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etGeoteknik Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri İlköğretim Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Güvenlik Görevlisi (Banka) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Görev yaptığı bankada, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapan personeldir.”Okumaya devam etGüvenlik Görevlisi (Banka) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar İlköğretim Kuaförler- Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak, cilt ve vücut bakımı, epilasyon ve depilasyon ile makyaj işlemlerini, el ayak bakımlarını yapma beceri ve bilgisine sahip personeldir.”Okumaya devam etGüzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etGemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Güvenlikpolisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Devletin genel güvenliğini ve anayasal düzenini sağlamak amacıyla, ilgili mevzuatın öngördüğü gerçek kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapma; derneklerin faaliyetlerini izleme ve denetleme; sendika ve siyasi parti faaliyetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerini izleme; yardım toplama ile ilgili işlemleri yapma; basın-yayın kuruluşları ile azınlıkların faaliyetlerini takip etme; yasadışı faaliyetlerde bulunmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin gerekli idari ve adli işlemleri yapma/yapılmasını sağlama; önleyici güvenlik tedbirlerini alma ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGüvenlikpolisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İnşaat Mühendisleri Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç) Yüksek Lisans

Geoteknik Mühendisi/Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tüm yapıların (binalar, köprüler, istinat duvarları, tüneller, silolar, kara ve demir yolları, deniz ve hava limanları, barajlar, su yapıları, vb.) zemin üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGeoteknik Mühendisi/Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Spor Antrenörleri- Eğiticileri Ve Hakemleri Spor Ve Fitnes Çalışanları

Gençlik ve Spor Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Gençlik ve Spor ile ilgili aktiviteleri günümüz çizgisi ile kurumsal bir yapıda ve belirli ilkeler doğrultusunda, sağlıklı olarak yönetme, kulüplere gençleri sevk edecek faaliyetleri yapma, gençlere spor yapmalarına ilişkin imkânları sağlamak için destek olma ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlama, sportif faaliyet alanında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, müsabaka ve diğer gençlik faaliyetlerine katılımı sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGençlik ve Spor Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri İlköğretim

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, CRT TV, LCD TV, Plazma TV, Projeksiyon TV, Video, Müzik Seti, Ev sinema sistemleri, VCD-DVD Player, Kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGörüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Güney-Doğu(Özbek, Uygur, Sarı Uygur ve Salar) Türk lehçeleri, dil bilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, kültür ve sosyokültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilgi ve belge yönetimi alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etGüney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları