Kategoriler
Hemşirelik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Hemşire Yardımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire gözetiminde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam ve aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden personeldir.”Okumaya devam etHemşire Yardımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri Kauçuk- Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kauçuk hamur ve/veya plastik hammaddesi, ip, tel ve takviye malzemesi ile diğer malzemeleri kullanarak ekstrüzyon yöntemiyle düz veya şekillendirilmiş kauçuk ve/veya plastik hortum üretme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip personeldir.”Okumaya devam etHortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Halkbilimi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; toplumsal ve siyasal yapıdan ekonomik örgütlenmeye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, mimari, süsleme sanatları, vb. maddi kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününe ilişkin konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir”Okumaya devam etHalkbilimi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çöp Tasnif Ediciler Çöpçüler Okur Yazar

Hurda Satıcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hurda Satıcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etHurda Satıcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Hidrolik Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; barajlar ve bağlamalar, alt yapı sistemleri, limanlar ve diğer kıyı yapıları, açık deniz yapıları, kıyı alanları yönetimi, dalga mekaniği, kıyı mühendisliği problemlerinin modellenmesi, dalga iklimi ve istatistiği çalışmaları, dalgakıranlar, boru hatları, akarsu düzenleme yapıları, su temini planlama ve projelendirilmesi hidrolojik çalışmalar, sulama mühendisliği, drenaj mühendisliği, çevre hidroliği, terfi merkezleri, deniz deşarjı, deniz yapılarında sismik tasarım, kıyı koruma yapıları (mahmuzlar, jetty, açık deniz dalgakıranları vs..) konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etHidrolik Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Hollanda dili, dilbilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etHollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Hindoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, Sanskrit dili aracılığıyla, Hint kültür ve edebiyat tarihi, toplumsal yapısı vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma ve proje yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etHindoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Hungaroloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yükseköğretim kurumlarında; Macar dili, dilbilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve Türk-Macar tarihsel-kültürel ilişkileri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etHungaroloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Sağlık Hizmetleri Yardımcıları Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İhtiyaç sahibi hastalar ve sürekli bakım ve tedavi gerektiren kronik (kanser, KOAH, , alzheimer vb.) hastalar ile yaşlı bakıma ihtiyaç duyan kişilere kendi ortamlarında kişiye özel bir bakım sağlayan, sağlık bakımına yönelik hizmet verme beceri ve bilgisine sahip personeldir.”Okumaya devam etHasta ve Yaşlı Bakım Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları İlköğretim Müşteri Danışma Elemanları

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili her türlü kayıt ve işlemleri yapan personeldir.”Okumaya devam etHasta Kabul-Kayıt Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları