Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan personeldir.”Okumaya devam etİş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan personeldir.”Okumaya devam etİş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan personeldir.”Okumaya devam etİş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İşletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla, tehlikeli maddeleri, taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işletmelere yardımcı olan personeldir.”Okumaya devam etTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal sigorta uygulamaları, yardıma hak kazanma ve sigorta yardım düzeyleri, hak ve menfaatlerin korunması, norm ve standart birliğinin sağlamasına yönelik konularda inceleme ve araştırmalar yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSosyal Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Film- Sahne Vb. Yönetmenleri Ve Yapımcıları Lisans Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Kurgu Yönetmeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kurgu hedeflerini belirleyerek çekim materyallerinin ilgili formatlara aktarılmasını ve kurgu için hazırlanmasını, görüntülerin ve/veya seslerin bir metin veya senaryo dahilinde, yapım amacına uygun olarak bütünleştirilmesini sağlayarak tüm kurgu öncesi süreç ile kurgu uygulama süreçlerini yöneten ve bu süreçlerde gerekli koordinasyonu sağlayan; prodüksiyon ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kaynakları ve görevleri planlayan ve verimlilik konusunda değerlendirmeler yapan; yönetmenin gözetiminde programı yayına hazır hale getiren nitelikli personeldir.”Okumaya devam etKurgu Yönetmeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) - Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler Lisans Yazarlar- Gazeteciler Ve Dilbilimciler

El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“El yazması ve nadir eserlerden sanatsal, tarihsel ve içerik değeri olan, tarihimize, kültürümüze aynı zamanda dünya kültür ve medeniyetine ışık tutacak pek çok Arapça, Farsça, Osmanlıca (Türkçe), diğer el yazması kitap, dergi, mektup, ferman, berat, levha, hat, hilye vb. eserlerin bibliyografını çıkaran, eserlerin tespit ve tasnifini yaparak yerli ve yabancı araştırmacıların kullanıma sunma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etEl Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Aile Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Aile Danışmanı, İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite sağlamaya ilişkin önlemleri alarak aile danışmanlığı süreçlerinde aile değerlendirme, danışmanlık uygulamalarını planlama ve müdahale süreçlerini yönetme ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etAile Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Kütüphaneciler Ve Benzer Profesyonel Meslek Mensupları Kütüphaneciler- Arşivciler Ve Küratörler Lisans

Bilgi ve Belge Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bireylerin, kamu kuruluşlarının ve özel işletmelerin akademik, sosyal, toplumsal ve ekonomik konularda gereksinim duydukları bilginin kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi ve bilgi merkezi gibi kurumlar tarafından ulusal ve uluslararası geçerlilikte yöntem ve tekniklerle toplanması, kayıt altına alınması, korunması, düzenlenmesi sonrasında basılı ve elektronik ortamlarda güncel ve geçerli araç ve yöntemlerle hizmete sunulması, kayıtlı bilgi varlıklarına erişebilmek için gereksinim duyulan erişim araçlarının ve yazılımların geliştirilmesi ile ilgili ilke, işlem ve hizmetleri araştıran, geliştiren, öğreten yürüten ve yöneten personeldir.”Okumaya devam etBilgi ve Belge Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Felsefeciler- Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tarihçi (Yakın Dönem) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yakın tarihi dönem olarak adlandırılan zaman aralığında geçen olayları tarih metodolojisine uygun olarak çeşitli kaynaklardan araştırıp sonuç çıkaran, çıkardığı sonuçları yayınlayan, kamu oyuna çeşitli vasıtalar ile duyuran personeldir.”Okumaya devam etTarihçi (Yakın Dönem) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları