Kategoriler
İtfaiyeciler Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiye Çavuşu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İtfaiye biriminin sorumluluk alanında olan yangın, arama, kurtarma, ilk yardım gibi olaylarda, kendine bağlı personeli arasında iş bölümü yapan, üst amirinin bulunmadığı olayları sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Çavuşu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri İlköğretim Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Güvenlik Görevlisi (Banka) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Görev yaptığı bankada, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapan personeldir.”Okumaya devam etGüvenlik Görevlisi (Banka) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Güvenlikpolisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Devletin genel güvenliğini ve anayasal düzenini sağlamak amacıyla, ilgili mevzuatın öngördüğü gerçek kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapma; derneklerin faaliyetlerini izleme ve denetleme; sendika ve siyasi parti faaliyetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerini izleme; yardım toplama ile ilgili işlemleri yapma; basın-yayın kuruluşları ile azınlıkların faaliyetlerini takip etme; yasadışı faaliyetlerde bulunmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin gerekli idari ve adli işlemleri yapma/yapılmasını sağlama; önleyici güvenlik tedbirlerini alma ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGüvenlikpolisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Narkotik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İnsan sağlığını, ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemizde çeşitli yollarla gerçekleştirilen kanunlarda ve uluslar arası antlaşmalarda geçen her türlü uyuşturucu madde suçları ve bu suçlardan elde edilen kara paranın aklanması suçları ile ilgili olarak istihbarat yapma, değerlendirme, operasyon yapma, ifade alma ve soruşturma yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemler yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etNarkotik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar İlköğretim Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Orman Muhafaza Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Orman ve orman ürünleri, yaban hayatı, mesire yerleri vb. alanların, av hayvanları, akarsu ve göllerdeki balık varlığının muhafazası, orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele, zarar görmüş ağaçların tespiti, kesimi vb. faaliyetleri yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etOrman Muhafaza Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Olay Yeri İnceleme Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bir suçun işlenmesi durumunda suç şüphelisi, bunlara ait suç delilleri ile diğer delillerin olay yerinde bilimsel ve teknik yöntemlere göre araştırılması, tespiti, niteliğine göre laboratuvar ortamında incelenmesi/incelettirilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının, soruşturma birimine teslimi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etOlay Yeri İnceleme Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İtfaiyeciler Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans

İtfaiye Onbaşısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“- İtfaiye hizmetlerin yerine getirilmesinde, emrindeki erlerin eğitimi ve işbölümünü sağlayan itfaiye çavuşuna bağlı olarak görev yapan rütbeli personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Onbaşısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kamu güvenliğini tamamlayıcı bir olgu olarakKamu-özel kurum kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu, hak hürriyet ve güvenliklerini, yasaların izin verdiği ölçüde koruyan, gözeten, denetim ve kontrol yaparak alınan tedbirleri uygulayan personeldir.”Okumaya devam etÖzel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kamu-özel kurum/kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan personeldir.”Okumaya devam etSavunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Afet Müdahale Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bir afet durumunda en kısa sürede etkili, emniyetli ve organize olarak müdahale edilebilmesi için bilgi toplama, kriz yönetim merkezleri ve profesyonel müdahaleciler ile iletişim kurma, profesyonel müdahalecilere destek olma, arama kurtarma ve ilk yardım yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etAfet Müdahale Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları