Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Önlisans Stok Büro Elemanları

Lojistik Takip Analisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

-Üretim hattına malzeme akışını kapsayan günlük operasyonların yönetimine destek veren; nakliye ve malzeme hareketlerinin operasyonlarını takip eden personeldir.Okumaya devam etLojistik Takip Analisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Leh dili, dilbilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etLeh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Latin dili ve kültürü, eskiçağ tarihi ve felsefesi, batı uygarlığını ilgilendiren birçok alanda, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etLatin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Lojistik Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan personeldir.”Okumaya devam etLojistik Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Önlisans Stok Büro Elemanları

Lojistik Operasyon Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Müşteriden gelen operasyonu aynı bölgede bulunan tedarikçilerden sık sık az mal alıp stok kontrolünü sağlayan ve kontratın başarılı şekilde yürütülmesini , geliştirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gerçekleştiren personeldir.”Okumaya devam etLojistik Operasyon Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hareketli Tesis Operatörleri İlköğretim Vinç- Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Operasyon yöneticisinin gözetiminde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, uluslararası kurallara, iş talimatlarına uygun olarak limanların pompa ve tank sahalarının ve bu sahalardaki ürünlerin kontrollerini yapabilen, ürünlerden numune alabilen, gemi ve kara ile karada tank ve tanker arasında sıvı yükleri aktarabilen, pompalar, tanklar ve hatların temizliğini yapabilen nitelikli personeldir.”Okumaya devam etLiman Pompa ve Tank Saha Operatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Lisans Tedarik- Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Liman İşletme Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Liman ve iskelelerin belirlenen hedefler ve politikalar doğrultusunda, karlı, verimli bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olan yöneticidir.nn.”Okumaya devam etLiman İşletme Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Stok Büro Elemanları

Lojistik Operasyon Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Vardiya saatleri içerisinde operasyonu aksamadan yürüten ve bu amaçla gerekli olan önlem ve kararları alan, çalışanları yönlendiren ve raporlama yapan personeldir.”Okumaya devam etLojistik Operasyon Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Güvenlik Görevlileri İlköğretim Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Otel müşterilerine odalarına kadar eşlik ederek, konakladıkları süre içerisinde danışmanlık yapan ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan personeldir.”Okumaya devam etLobi Karşılama Görevlisi (Otel) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Laboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/Boya) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Periyodik olarak üretimde kullanılacak olan sünger, yay ve boyanmış parçaların uygun test ve ölçüm aletleriyle analizlerini yapan ve raporlaştıran personeldir.”Okumaya devam etLaboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/Boya) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları