Kategoriler
İlköğretim Mağaza- Dükkan Vb. Satış Elemanları Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Manav nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kendine ait sebze ve meyve satışı yapılan işyerinde, işyeri açma ve işletme ile ilgili işleri yapan, satışı yapılacak sebze ve meyveleri temin eden, satışa hazırlayan ve satış işlemlerini gerçekleştiren nitelikli personeldir.”Okumaya devam etManav nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Sanat- Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İç mekân dekorasyoncusunun sahip olması gereken mekân düzenlemeleri ve tasarımı ile ilgili yeterliklerini kazanmış ve kazandığı yeterlilikler doğrultusunda mekan düzenlemeleri, tasarımlar, projeler hazırlayan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etMobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Malzeme Ve Üretim Teknolojisi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, endüstriyel malzemelerin tanımlanması, sınıflandırılması, tasarım süreçlerine ve uygulama alanlarına göre uygun endüstriyel malzeme seçilebilmesi, malzemelerin fiziksel, mekaniksel, teknolojik vb. özelliklerini tespit edilmesi ve yorumlanması, farklı endüstriyel malzemelere uygun üretim sisteminin belirlenmesi ve uygulanması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etMalzeme Ve Üretim Teknolojisi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler İlköğretim Sanat- Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etMağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; mikroorganizmalardan, tüm canlı sistemlerin(bitki, hayvan yada mikroorganizma) fenotipik ve genetik yapısını moleküler düzeyde araştıran, endüstriyel mikrobiyoloji, arıtım ve fermentasyon teknolojileri, enzim üretimi ve Moleküler Biyoteknoloji konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etMoleküler Biyoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Arşivciler Ve Küratörler Kütüphaneciler- Arşivciler Ve Küratörler Lisans

Müze Uzmanı/Araştırmacısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etMüze Uzmanı/Araştırmacısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Makine Teorisi Sistem Dinamiği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; makine mühendisliği disiplini altında mekanizmalar, makine dinamiği, titreşim, sistem dinamiği ve kontrol, dinamik sistemlerin modellenmesi vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etMakine Teorisi Sistem Dinamiği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Mimarlık Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; bina tasarımı ve planlaması, yapı bilgisi ve teknolojileri, kentsel planlama, koruma ve restorasyon , mimarlık tarihi ve kuramı konularında, eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etMimarlık Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; madenlerin aranması bulunması, yerkabuğundan çıkarılması, yer altı ve/veya açık ocak madencilik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, çıkarılan madenin hazırlanması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etMaden Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Mekanik (İnşaat Mühendisliği) Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; metal şekillendirme işlemlerinde karşılaşılan sürtünme problemini Sonlu Elemanlar Yöntemiyle analizi, pnomatik tekerleklerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle modelenmesi ve kauçuk türü malzemelerin termotlastik davranışlarının teorik ve deneysel olarak analizi gibi çeşitli konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etMekanik (İnşaat Mühendisliği) Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları