Kategoriler
Gemi Makinistleri Lisans Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu personeldir.Okumaya devam etUzakyol Başmühendisi/Başmakinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Lisans Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan personeldir.Okumaya devam etUzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Metal Levha İşlerinde Çalışanlar Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları- Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Tanker İmalat Ustası nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Su ve yakıt tankeri, sulama ve yangın arozöz depoları asitli malzeme tankeri vb tankerlerin normal saç yada krom nikel ve paslanmaz çelik malzemeden tanker imalatı yapan personeldir.”Okumaya devam etTanker İmalat Ustası nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Metal Levha İşlerinde Çalışanlar Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları- Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Sac ve Metal Mobilyacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Soğuk şekillendirme, sac şekillendirme tekniklerini, seri iş ve montaj kalıpçılığının, soğuk şekillendirme kalıplarında çalışma tekniklerinin, Elektrik ark kaynağında pozisyon ve dolgu kaynaklarının, elektrik arkı ile kesme tekniklerinin, mig-mag kaynak tekniklerinin, çelik eşya yapma tekniklerinin, metal yüzeyleri temizleme ve boyama teknikleri yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSac ve Metal Mobilyacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Demirciler- Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar İlköğretim

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kalıp, Takım ve Aparatçı, takım tezgahlarının kesme ve delme takım ve aparatları ile kalıpların (hacim kalıpçılığı hariç) üretim, deneme, bakım ve onarımlarına ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etKalıp ve Takım-Aparat İşçisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Demirciler- Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar İlköğretim Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Verilen ölçülere göre ve teknik resimlere göre metal parçalardan talaş alarak parçaların yüzlerini düzelten, parçalar üzerine kanal, dişli çarkı ve kama yerleri açan ve parçaları diğer şekillerde işleyen bir üniversal freze tezgahını ayarlayan ve çalıştıran personeldir.”Okumaya devam etÜniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları- Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Alüminyum Kaynakçısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak,n alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerindenn birini elle ve/veya yarı mekanize donanım kullanarakn gerçekleştiren iş talimatlarına göre kaynak işlerini yapan niteliklin personeldir.”Okumaya devam etAlüminyum Kaynakçısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Mekaniker (sondaj Makineleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sondaj makine ve ekipmanlarının atölye veya arazi ortamında sürekli ve düzenli olarak takibini, bakımını, tamiratını, tadilatını,imalatını, yağlamasını, parça değişimini vb. diğer işlemlerini yerine getirerek makine ve cihazların sondaj faaliyetlerine hazır kalmasını sağlama,olası arıza ve aksaklıkları zamanında veya öncesinde gidererek hizmetin sürekliliğini sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etMekaniker (sondaj Makineleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sondaj makine ve ekipmanlarının gerekli organizasyonunu ve koordinasyonunu oluşturarak, kendisine bağlı personeli vasıtasıyla makinelerin atölye veya arazi ortamında sürekli ve düzenli olarak bakımının, tamiratının, tadilatının, imalatının, yağlamasının, parça değişiminin vb. diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda aktif kalmalarını sağlama, personelini sevk ve idare etme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etTamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları- Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Bant Kaynakçısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kauçuk bantların yırtılan ve yıpranan yerlerinin onarılması, yüzeylerin kaplanarak yenilenmesi için soğuk veya vulkanize tekniğine uygun sıcak kaynak yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir”Okumaya devam etBant Kaynakçısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları