Kategoriler
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar Önlisans Polis Memurları

Narkotik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İnsan sağlığını, ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemizde çeşitli yollarla gerçekleştirilen kanunlarda ve uluslar arası antlaşmalarda geçen her türlü uyuşturucu madde suçları ve bu suçlardan elde edilen kara paranın aklanması suçları ile ilgili olarak istihbarat yapma, değerlendirme, operasyon yapma, ifade alma ve soruşturma yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemler yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etNarkotik Polisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Nükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; nükleer enerji veya nükleer radyasyonun üretildiği veya kullanıldığı tesislerin geliştirilmesi, tasarımı, inşası, işletmesi ve tahliye edilmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etNükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Nöroloji Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.”Okumaya devam etNöroloji Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Nefroloji Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.Okumaya devam etNefroloji Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Nütrisyon Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Ağız yolu dışında beslenmesi gereken hastaların hemşirelik hizmetlerinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir.Okumaya devam etNütrisyon Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Nükleer Tıp Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İnsan vücuduna ve cansız numuneler üzerine radyofarmasötik, radyoaktif madde ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarını teşhis ve tedavi amaçlı olarak uygulayan ve değerlendiren uzman hekimdir.”Okumaya devam etNükleer Tıp Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ürünler için numune kalıpları oluşturma, siparişler için malzeme satın alma, numune ürün oluşturma, numune ürün üzerinden gelecek siparişlerin kesim ve dikim işlemlerini takip ve kontrol etme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etNumune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim İnşaat Süpervizörleri Maden- İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Bir inşaat projesini veya bu projenin bir veya birkaç safhasını yürüten bir işletmenin belirli bir ünitesindeki üretim faaliyetlerine nezaret eden ve bu ünitedeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin faaliyetlerini kontrol ve koordine eden personeldir.Okumaya devam etNezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim İmalat Süpervizörleri Maden- İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Makineler, hassas ve dakik aletler, fen aletleri, ulaşım teçhizatı ve çeşitli tiplerde metal parçaların imalat ve montajıyla ilgili bir işletmenin belirli bir ünitesindeki üretim faaliyetlerine nezaret eden ve bu ünitedeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin faaliyetlerini kontrol ve koordine eden personeldir.”Okumaya devam etNezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim İmalat Süpervizörleri Maden- İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Elektrik teçhizat imal eden bir işletmenin belirli bir ünitesindeki üretim faaliyetlerine nezaret eden ve bu ünitedeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin çalışmalarını kontrol ve koordine eden personeldir.Okumaya devam etNezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları