Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Sosyoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, ilk çağlardan günümüze geliştirilen ve toplumu anlamaya ve açıklamaya çalışan görüşler ve kuramlar ile bu kuramların, inançların ve uygulamaların zaman içinde nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin nedenleri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etSosyoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Sanat Tarihi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Dünyada tarihsel süreçleri içinde var olan ve süregiden devlet ve imparatorluklardan başlayarak uygarlıkların ve bunların sanat değeri taşıyan kültür varlıklarının incelenmesine, çağdaş dünyanın gelişen sanatsal verilerinin değerlendirilmesine yönelik eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, kazı, müzecilik, çağdaş sanat kavram ve uygulamalarının değerlendirilmesi, ar-ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlarla veya bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etSanat Tarihi Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal sigorta uygulamaları, yardıma hak kazanma ve sigorta yardım düzeyleri, hak ve menfaatlerin korunması, norm ve standart birliğinin sağlamasına yönelik konularda inceleme ve araştırmalar yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSosyal Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Okur Yazar

Su Kaydırağı Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Su Kaydırağı Görevlisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etSu Kaydırağı Görevlisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar İlköğretim

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Soğutucu ev aletleri ve klimaların kullanımına ilişkin bilgi verme, montaj, ilk çalıştırma ve bakım onarım gibi teknik servis işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSoğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Okur Yazar Su Taşıyıcılar Ve Yakacak Odun Toplayıcılar

Su Taşıyıcı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Su Taşıyıcı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etSu Taşıyıcı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Sumeroloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde yaşamış halkların(özellikle Sumer, Akad, Asur, Babil ve Urartu halklarının) yazıları, dilleri, tarihleri ve kültürleri ile ilgili konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma ve proje yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etSumeroloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çöp Tasnif Ediciler Çöpçüler Okur Yazar

Şişe Ayıklayıcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Şişe Ayıklayıcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etŞişe Ayıklayıcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; bilgi teorisi, bilim felsefesi, etik, sanat felsefesi, varlık felsefesi, insan felsefesi, kültür felsefesi, toplum felsefesi, dil felsefesi, tarih felsefesi vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etSistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Sinoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran ve bu konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etSinoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları