Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını tüm süreçleri ile araştıran, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel, vb profilini araştıran, sorunlarını tespit eden, yaşlılara yönelik uygulanan program ve politikaların izleme ve değerlendirmesini yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eczacılar Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etEczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eczacılar Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Yardımcı Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde eczacı mesul müdürünün gözetiminde hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etYardımcı Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizyoterapistler Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Fizyoterapist nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür,hareket sistemi bozuklukları gibi ağrı ve fonksiyon bozuklukları olan hastalarda özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemi ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan uygulayan değerlendiren rapor eden uzman personeldir.”Okumaya devam etFizyoterapist nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Organ Nakli Koordinatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Organ Nakli Koordinatörü, Organ yetmezliği çeken hastalara uygun organların bulunması, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ nakli yapılması ile ilgili hukuki ve diğer süreçleri yöneten personeldir.”Okumaya devam etOrgan Nakli Koordinatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizyoterapistler Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kişilerin yaşam rolleri ve bunlarla ilgili olarak kendine bakım ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktivitelerini kullanarak sağlık ve iyi olma halini, bağımsız yaşam ve toplumsal katılımlarını arttıran personeldir.”Okumaya devam etİş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sağlık kurumlarına başvuran yada hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etAcil Yardım ve Afet Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç(kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile, çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan personeldir.”Okumaya devam etÇocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Diyetisyenler Ve Beslenme Uzmanları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren personeldir.”Okumaya devam etDiyetisyen (Beslenme Uzmanı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları