Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını tüm süreçleri ile araştıran, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel, vb profilini araştıran, sorunlarını tespit eden, yaşlılara yönelik uygulanan program ve politikaların izleme ve değerlendirmesini yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGerontolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Tıbbi Genetik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hastanelerin Tıbbi Genetik Polikliniğinde hasta kabulü, muayenesi ve genetik danışmanlık vermesi, Tıbbi Genetik Laboratuvarlarında, hastalardan alınan kan, kemik iliği, amniyon sıvısı, düşük materyali vb. örneklerin analiz edilmesi, sonuçların raporlanarak hastaya verilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etTıbbi Genetik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eczacılar Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etEczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yoğun Bakım Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yoğun bakım ünitesindeki hastaların, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişim vb. hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli personeldir.”Okumaya devam etYoğun Bakım Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Genel Tıp Doktorları Lisans Tıp Doktorları

İşyeri Hekimi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı hizmetleri kapsamında işyerlerinde, çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.”Okumaya devam etİşyeri Hekimi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eczacılar Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Yardımcı Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde eczacı mesul müdürünün gözetiminde hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etYardımcı Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Fizyoterapistler Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Fizyoterapist nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür,hareket sistemi bozuklukları gibi ağrı ve fonksiyon bozuklukları olan hastalarda özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemi ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan uygulayan değerlendiren rapor eden uzman personeldir.”Okumaya devam etFizyoterapist nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Çocuk Nörolojisi Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Çocuk hastalarda, beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.”Okumaya devam etÇocuk Nörolojisi Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans

Çocuk Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Çocuk hastalar için gerekli hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli personeldir.Okumaya devam etÇocuk Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Organ Nakli Koordinatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Organ Nakli Koordinatörü, Organ yetmezliği çeken hastalara uygun organların bulunması, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ nakli yapılması ile ilgili hukuki ve diğer süreçleri yöneten personeldir.”Okumaya devam etOrgan Nakli Koordinatörü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları