Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan personeldir.”Okumaya devam etİş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan personeldir.”Okumaya devam etİş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve kuralların uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan personeldir.”Okumaya devam etİş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İşletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla, tehlikeli maddeleri, taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işletmelere yardımcı olan personeldir.”Okumaya devam etTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal sigorta uygulamaları, yardıma hak kazanma ve sigorta yardım düzeyleri, hak ve menfaatlerin korunması, norm ve standart birliğinin sağlamasına yönelik konularda inceleme ve araştırmalar yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSosyal Güvenlik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Aile Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Aile Danışmanı, İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite sağlamaya ilişkin önlemleri alarak aile danışmanlığı süreçlerinde aile değerlendirme, danışmanlık uygulamalarını planlama ve müdahale süreçlerini yönetme ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etAile Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Felsefeciler- Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tarihçi (Yakın Dönem) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yakın tarihi dönem olarak adlandırılan zaman aralığında geçen olayları tarih metodolojisine uygun olarak çeşitli kaynaklardan araştırıp sonuç çıkaran, çıkardığı sonuçları yayınlayan, kamu oyuna çeşitli vasıtalar ile duyuran personeldir.”Okumaya devam etTarihçi (Yakın Dönem) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Felsefeciler- Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Uluslararası düzeyde devletleri, teşkilatları, şirketleri, kurumları ve bunların aralarındaki ilişkileri; küreselleşmeyle gelen yeni iletişim ağlarını; devletlerin dış politikalarını; demokratik süreçleri; siyasal partileri; seçim sistemlerini; devlet yapılarını; ulusal ve uluslararası güvenlik mekanizmalarını; ve toplumların bu süreçlerdeki etkileşimlerini inceleyerek yerel ve uluslararası siyaset, hukuk ve toplumsal alanda analiz, değerlendirme ve yorum yapabilme , yerel, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilme beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sağlık kuruluşunda tedavi gören her hastanın uygulanan tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanması amacı ile ekonomik, sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetler veren, hastanın ailesi ve yakın çevresi ile ilişkilerini düzenleyen, hastane hizmetlerinde hasta beklentilerine uygun hizmet planlanması faaliyetlerini yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etSosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Psikologlar Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Psikolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İnsan ve diğer canlı organizmaların davranış ve zihinsel süreçlerini bilimsel metodla inceleyen, bunların neden ve sonuçları üzerinde çalışan, psikolojinin ilkelerini sağlık, eğitim, endüstri, trafik, hukuk vb alanlarında uygulatan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etPsikolog nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları