Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İşletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla, tehlikeli maddeleri, taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işletmelere yardımcı olan personeldir.”Okumaya devam etTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Tıp Doktorları Uzman Tıp Doktorları

Tıbbi Genetik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Hastanelerin Tıbbi Genetik Polikliniğinde hasta kabulü, muayenesi ve genetik danışmanlık vermesi, Tıbbi Genetik Laboratuvarlarında, hastalardan alınan kan, kemik iliği, amniyon sıvısı, düşük materyali vb. örneklerin analiz edilmesi, sonuçların raporlanarak hastaya verilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etTıbbi Genetik Uzmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Türk, İslam ve Osmanlı sanatları konularında eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, kazı, müzecilik, çağdaş sanat kavram ve uygulamalarının değerlendirilmesi, ar-ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlarla veya bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etTürk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Demiryolu Frencileri- Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri İlköğretim Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İstasyonlarda ve yolda yük ve yolcu vagonlarını kontrol eden, yükleme ve boşaltma katar teşkili ile vagon eklemesi ve çıkarılması için vagonları manevra yapan personeldir.”Okumaya devam etTren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Demiryolu Frencileri- Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Tesisler Kontrolörü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Gar ve istasyonlarda telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerinde teknik, idari ve denetim hizmetlerini yürüten personeldir.”Okumaya devam etTesisler Kontrolörü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Demiryolu Frencileri- Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri İlköğretim Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Tren Teşkil Memuru (Trende) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Görevli bulunduğu trende, tren işaretlerinin zamanında yerlerine takılmasını, koşum takımlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak sıkıştırılmış olmasını kontrol eden personeldir.”Okumaya devam etTren Teşkil Memuru (Trende) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Sorumluluk alanı içerisindeki telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ile ilgili işlemleri yürüten personeldir.”Okumaya devam etTesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Tarih Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak bu konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etTarih Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında Türk tarihi, dili ve edebiyatı ile halk bilimi araştırmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilgi ve belge yönetimi alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etTürk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Felsefeciler- Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tarihçi (Yakın Dönem) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yakın tarihi dönem olarak adlandırılan zaman aralığında geçen olayları tarih metodolojisine uygun olarak çeşitli kaynaklardan araştırıp sonuç çıkaran, çıkardığı sonuçları yayınlayan, kamu oyuna çeşitli vasıtalar ile duyuran personeldir.”Okumaya devam etTarihçi (Yakın Dönem) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları