Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve beceri ile hayvanlardan elde edilen ürünlerin kontrolü, saklanması, pazara hazırlanması hakkında gerekli donanıma sahip personeldir.”Okumaya devam etSüt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Organik Tarım Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Gıda ve gıda dışı üretimin her aşamasında doğal dengeyi gözeterek, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı ara meslek elemanı olarak tarımsal üretim yapan personeldir.”Okumaya devam etOrganik Tarım Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Ziraat Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ülkemizdeki insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü tarımsal ve hayvansal ürünün bakım, besleme yetiştirme ve koruma gibi konularda ki gelişimleri, yenilikleri çiftçiye gösteren, sorunları hakkında yardımcı olan, verimin artırılması için ilgili faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etZiraat Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Seracılık Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten personeldir.”Okumaya devam etSeracılık Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Ziraat Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tarım ve ziraat alanında teknik ve teorik konuların planlanması, uygulanması ve yürütülmesi aşamasındaki tüm safhalarda görev alan personeldir.”Okumaya devam etZiraat Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hukuk- Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Önlisans Tarım Teknisyenleri

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyen ve yürüten personeldir.”Okumaya devam etTarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Zeytin İşleme Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Zeytin mahsulünün işlenmesini, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesi, sonuçların yorumlanması ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır.”Okumaya devam etZeytin İşleme Teknisyeni nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina ve zeytin yaprağı çayı) sağlık şartlarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.”Okumaya devam etZeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Zeytin Endüstri Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Zeytin Endüstri Teknikeri nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etZeytin Endüstri Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Önlisans Tarım Teknisyenleri Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tütün üretiminde tohumdan sigaraya ve diğer tütün mamullerinin üretimine kadar olan süreçlerde, ara meslek elemanı olarak çalışan personeldir.”Okumaya devam etTütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları