Kategoriler
Gemi Makinistleri Lisans Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu personeldir.Okumaya devam etUzakyol Başmühendisi/Başmakinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Gemi Makinistleri Lisans Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan personeldir.Okumaya devam etUzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; kara, hava ve deniz ulaştırma sistemlerinin planlama, tasarım, yapım, bakım-onarım, yönetim ve işletme süreçlerindeki teorik ve uygulamalı konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etUlaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında, Urdu dili aracılığıyla, Pakistan-Hindistan kültür ve edebiyat tarihi, toplumsal yapısı vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma ve proje yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etUrdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniği konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etUzaktan Algılama Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; baraj, tünel, yol, köprü ve büyük inşaat yapılarında Mühendislik Jeolojisi çalışmaları, bina zemin etüdleri, deprem, heyelan, toprak kayması araştırmaları ve bunların doğuracağı zararların azaltılması, yeraltı ve yerüstü sularının araştırılması ve bulunması, çevre jeolojisi ve sağlığı konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etUygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; siyaset bilimi, siyasi düşünceler, tarih, hukuk vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etUluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Uygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; Arı hastalıkları ve arıcılık, biyo kriminal entomoloji (adli entomoloji), geometrik morfometri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etUygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Demirciler- Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar İlköğretim Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Verilen ölçülere göre ve teknik resimlere göre metal parçalardan talaş alarak parçaların yüzlerini düzelten, parçalar üzerine kanal, dişli çarkı ve kama yerleri açan ve parçaları diğer şekillerde işleyen bir üniversal freze tezgahını ayarlayan ve çalıştıran personeldir.”Okumaya devam etÜniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Üretim Büro Elemanları

Üretim Planlama Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“-Müşteri listelerinden elde edilen verilerden, üretim kapasitesi hakkındaki bilgilerden ve satış emirlerinden istifade ederek üretim programlarını hazırlayan veya hazırlanmasına yardım eden personeldir.”Okumaya devam etÜretim Planlama Memuru nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları