Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

İlçe Emniyet Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İlçe polis sorumluluk bölgelerindeki Emniyet birimlerinin verdiği hizmetler ile yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğünün, İlçe Belediye sınırları içindeki teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etİlçe Emniyet Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tedarik- Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Yol Müdürü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kendisine bağlı birimleri denetleyen, görülen aksaklıkların giderilmesi için talimat veren, diğer müdürlüklerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi için tedbir alınmak üzere girişimlerde bulunan, işin özelliği kapsamı ve müdürlükler arasında müşterek çözülmesi gereken konularla ilgili birimlerle görüş alış verişinde bulunan personeldir.”Okumaya devam etYol Müdürü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tarım Ve Ormancılık İle İlgili Üretim Müdürleri Tarım- Ormancılık Ve Balıkçılık İle İlgili Üretim Müdürleri

Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tüm plantasyon uygulamalarının planlanmasını sağlayan, fizibilite çalışmalarını yürüten, bu uygulama ve çalışmaları denetleyen, izleyen, ilgili düzeltici önleyici faaliyetlerin organizasyonunun yapılmasını sağlayan, yenilikleri takip edip uyarlayan ve ilgili birimler arası koordinasyonu sağlayan personeldir.”Okumaya devam etPlantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eğitim Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Müdür (Anaokulu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Öğretim müfredatı, öğretim personelinin faaliyetleri, okuldaki sekreterya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organize ve koordine ederek düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan personeldir.”Okumaya devam etMüdür (Anaokulu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat Müdürleri İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Lisans

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kurum ve kuruluşun üretim faaliyetlerini planlayan, organize ve kontrol eden teçhizat ve personelin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, kurum veya kuruluşun üretim politikasının oluşturulmasına katılan personeldir.”Okumaya devam etÜretim Müdürü (İmalat Sanayi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Lisans Tedarik- Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Yönetici (Ulaşım İşleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Deniz, göl, nehir hava veya karayolları taşımacılığında fiili faaliyetleri kontrol eden, planlayan ve düzenleyen, yük ve yolcu trafiğinin etkin bir şekilde yürütülmesini ve nakil araçlarının en iyi biçimde kullanılmasını sağlayan politikanın belirlenmesi işlerinde çalışan kişidir”Okumaya devam etYönetici (Ulaşım İşleri) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Maden İşletme Müdürleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Gravite Döküm Süreç Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Ürünlerin döküm sonrası adımlarının gerçekleştirilmesi için, ürün üretim süreçlerinde gerekli çalışmaların zamanında ve etkin şekilde yapılmasını ve müşteri siparişlerinin zamanında sevk edilmesini sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.”Okumaya devam etGravite Döküm Süreç Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat Müdürleri İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Lisans

Üretim Müdürü (Tekstil) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tekstil sektöründe üretim faaliyetlerini planlayan, organize ve kontrol eden teçhizat ve personelin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, kurum veya kuruluşun üretim politikasının oluşturulmasına katılan personeldir.”Okumaya devam etÜretim Müdürü (Tekstil) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Görev yaptığı ceza infaz kurumunu, mevzuata ve yetkili mercilerce verilen emirlere göre yöneten ve maiyetinde çalışanları sevk ve idare eden personeldir.”Okumaya devam etCeza İnfaz Kurumu Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Lisans Tedarik- Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Liman İşletme Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Liman ve iskelelerin belirlenen hedefler ve politikalar doğrultusunda, karlı, verimli bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olan yöneticidir.nn.”Okumaya devam etLiman İşletme Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları