Kategoriler
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Teknik Ressamlar

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yol projelerini yapan, yol projelerinde sanat yapıları, sulama ve drenaj şebeke plan çizimlerini yapan, ahşap, kâgir prefabrik yapı, betonarme yapı ve çelik yapı projesi çizen ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etYapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yoğun Bakım Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yoğun bakım ünitesindeki hastaların, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişim vb. hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli personeldir.”Okumaya devam etYoğun Bakım Hemşiresi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Yol Şube Şefi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yol kısım şeflikleri arasında, yol bakım ve tamiratı, yol üzerindeki tünel, köprü, menfez ve diğer sabit tesislerin tamir, kontrol ve bakımını yaptıran personeldir.”Okumaya devam etYol Şube Şefi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tedarik- Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Yol Müdürü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kendisine bağlı birimleri denetleyen, görülen aksaklıkların giderilmesi için talimat veren, diğer müdürlüklerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi için tedbir alınmak üzere girişimlerde bulunan, işin özelliği kapsamı ve müdürlükler arasında müşterek çözülmesi gereken konularla ilgili birimlerle görüş alış verişinde bulunan personeldir.”Okumaya devam etYol Müdürü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Okur Yazar Su Taşıyıcılar Ve Yakacak Odun Toplayıcılar

Yakacak Odun Toplayıcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yakacak Odun Toplayıcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı, çalışma koşulları mesleki bilgi sistemi”Okumaya devam etYakacak Odun Toplayıcısı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Doktora Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yüksek öğretim kurumlarında; yapıda kullanılan malzemelerin yapısı, üretim şekli, özellikleri ve türleri, malzeme özelliklerinin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, malzeme dayanımının tükenmesini doğuran nedenlerin teşhis ve tedavisi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran personeldir.”Okumaya devam etYapı Malzemeleri Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Eczacılar Lisans Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Yardımcı Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde eczacı mesul müdürünün gözetiminde hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli personeldir.Okumaya devam etYardımcı Eczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Demiryolu Frencileri- Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri İlköğretim Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Yol Bekçisi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kontrol ve koruması kendisine teslim edilmiş yol takımı ile bölgesi içinde turnelerin seyrüseferini tehlikeye düşürecek engelleri kaldıran, seyrüsefer emniyetini sağlayan personeldir.”Okumaya devam etYol Bekçisi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Yol Kısım Şefi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Demiryolunun emniyetli çalışması için her türlü bakımını, tamirini yaptıran ve gerekli kontrollerini yapan personeldir.”Okumaya devam etYol Kısım Şefi (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İlköğretim İnşaat Süpervizörleri Maden- İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Yol Çavuşu (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Belirlenen mıntıkasında veya görev verilen yol bölümünde tekniğin gerektirdiği yol geometrisini sağlayan, arızayı tespit eden, tamiratı yaptıran personeldir.”Okumaya devam etYol Çavuşu (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları