Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri Lisans Profesyonel Hizmet Müdürleri

İlçe Emniyet Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İlçe polis sorumluluk bölgelerindeki Emniyet birimlerinin verdiği hizmetler ile yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğünün, İlçe Belediye sınırları içindeki teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etİlçe Emniyet Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Lisans Politika Ve Planlama Müdürleri

Başeczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Çalıştığı yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumunda eczane personelinin sevk ve idaresini yapan ve eczanede olması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemenin taze ve kodekse uygun olarak bulundurulmasını sağlayan personeldir.Okumaya devam etBaşeczacı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Kanun Yapıcılar Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler Lisans

Cumhurbaşkanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eden, Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeten nitelikli personeldir.”Okumaya devam etCumhurbaşkanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İtfaiye Su İkmal Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Yangının meydana geldiği yere en yakın mevcut su kaynaklarının kullanılarak, itfaiye araçlarının yangın çalışma süresince söndürme amaçlı su ihtiyacını sağlayacak organizasyonu gerçekleştiren ve sorumluluk bölgesi içindeki su kaynaklarının gerektiğinde kullanılabilecek şekilde hazır olmasını sağlayan personeldir.”Okumaya devam etİtfaiye Su İkmal Amiri nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat- Madencilik- İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tedarik- Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Yol Müdürü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Kendisine bağlı birimleri denetleyen, görülen aksaklıkların giderilmesi için talimat veren, diğer müdürlüklerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi için tedbir alınmak üzere girişimlerde bulunan, işin özelliği kapsamı ve müdürlükler arasında müşterek çözülmesi gereken konularla ilgili birimlerle görüş alış verişinde bulunan personeldir.”Okumaya devam etYol Müdürü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Lisans Satış Ve Pazarlama Müdürleri Satış- Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Pazarlama Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Pazarlama Müdürü;iş organizasyonu yapan, stratejik pazarlama planlaması, ürün geliştirme, ürün tutundurma çalışmaları ile ürün dağıtım ağını yöneten, ürün fiyatlandırmasını yapan, müşteri ilişkileri yönetim sistemini geliştiren, işletmenin bütçeleme çalışmalarına katkı veren, iş geliştirme ve verimlilik çalışmaları ile mesleki gelişim çalışmalarını yürüten ve pazarlama birimi personelini yöneten personeldir.”Okumaya devam etPazarlama Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Tarım Ve Ormancılık İle İlgili Üretim Müdürleri Tarım- Ormancılık Ve Balıkçılık İle İlgili Üretim Müdürleri

Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Tüm plantasyon uygulamalarının planlanmasını sağlayan, fizibilite çalışmalarını yürüten, bu uygulama ve çalışmaları denetleyen, izleyen, ilgili düzeltici önleyici faaliyetlerin organizasyonunun yapılmasını sağlayan, yenilikleri takip edip uyarlayan ve ilgili birimler arası koordinasyonu sağlayan personeldir.”Okumaya devam etPlantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İmalat Müdürleri Lisans Satış- Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Enerji Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Bina, endüstriyel işletmeler ve enerji santrallerinde enerji üretim, iletim ve kullanım süreçlerinin yönetim ve organizasyonunda çalışan, ilgili konularda ortaya çıkabilecek çok boyutlu yönetsel konuları ve bunlara bağlı problemleri öngörebilen, tanımlayabilen ve bunlara sürdürülebilir çözümler geliştirebilen personeldir.”Okumaya devam etEnerji Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Lisans Politika Ve Planlama Müdürleri

Proje Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“Proje ekibinin yöneticisi olarak, idari ve mali süreçlerin karar ve uygulama aşamalarını kontrol altında tutan, genel olarak proje koordinasyonundan ve paydaşlarla iletişimin sağlanmasından, toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesinden, inceleme ve faaliyet planı takibinin yapılmasından sorumlu olan nitelikli personeldir.”Okumaya devam etProje Yöneticisi nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Kategoriler
Finans Müdürleri İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler Lisans

Muhasebe Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

“İşletmelerin gelir?gider, maliyet, fiyat ve ödeme ile ilgili işlemlerini kontrol etme, kredi, ön kasa, cost- control ve muhasebe departmanlarının uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlama beceri ve bilgisine sahip nitelikli kişidir”Okumaya devam etMuhasebe Müdürü nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları