Kategoriler
Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları Lisans Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, 2022 maaşları

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?

“İşletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla, tehlikeli maddeleri, taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işletmelere yardımcı olan personeldir.”

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve İşlem Basamakları:

 1. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; İşyerinin genel faaliyet ilkelerini merkeze alıp, ekipman, donanım, araç ve gereçlerini verimli bir şekilde kullanarak, işçi iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etkinlilik ve nitelik gereklerine uygun olarak
 2. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek
 3. Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak
 4. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare?ye ibraz etmek
 5. Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR?deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek
 6. İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek
 7. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek
 8. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek
 9. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak
 10. Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak
 11. Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak
 12. Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak
 13. Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak
 14. Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak
 15. ADR/RID Bölüm 1.10.3.2?de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak
 16. Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek
 17. İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak,
 18. Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek
 19. Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek
 20. TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu vermek, ve benzeri vazife ve işleri yerine getirir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğindeki aktif iş ilanları için TIKLAYINIZ.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleği ile aynı kategoride olan benzer meslekleri görmek için TIKLAYINIZ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Özet Kartı:

SorularCevaplar
Meslek AdıTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için Gereken Minimum Eğitim Düzeyi nedir?Lisans
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Meslek Kodu nedir?2263.06
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Meslek Ana Grubu nedir?Profesyonel Meslek Mensupları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Meslek Alt Ana Grubu nedir?Hukuk- Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Meslek Grubu nedir?Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Meslek Birim Grubu nedir?Çevre- İş Sağlığı Ve Hijyen İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
T Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler nelerdir?T Harfi ile Başlayan Diğer Meslekler
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Özet Bilgi Tablosu

Şimdi sıra sizde!

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleği hakkında bilgi ve edinimlerinizi aşağıya yorum yazarak diğer paydaşlara faydalı olabilirsiniz. Aşağıdaki sorular hakkında bilginiz varsa lütfen yorum bırakınız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı maaşı ücreti ne kadardır? (Başlıkta maaş yazmasına rağmen içerikte maaş bilgisi bulamayanlar umduğunu bulamamış olabilir. Ama yorum kısmında maaş konusunda yorumları ile yazımıza destek çıkacaklar göz önünde bulundurarak başlık güncellenmiştir. Şimdilik bulamayanlar için Big Sorry 🙂

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir? Tanımı nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ne iş yapar?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nasıl olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğinde devlete kamuya bir alım var mı? Bunun için için ösym yks oks kpss sınavlarından kaç puan almam gerekiyor?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğinin zor olan yanları nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleği daha çok ne ile ilgilidir?

Hangi dersler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini bilmek için çok iyi bilinmelidir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini tercih etmenizin nedeni nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleği zevkli bir iş mi?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini seçmenizde sizi etkileyen faktörler nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğinin sevdiğiniz tarafları nelerdir ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğinin zorlukları nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi okullarda okudunuz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğinde ilerlemek ve yeni meslekleri tanımızda yardımcı olacak faktörler var mıdır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini seçmeseydiniz eğer hangi mesleği seçerdiniz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini seçtiğinize pişman oldunuz mu?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğiz sosyal hayatınızı nasıl etkilemektedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğine yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz? Maddi olarak sizi zor durumda bıraktığı zamanlar olmakta mıdır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini isteyerek mi seçtiniz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini seçerken nelere dikkat ettiniz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleği kolay mı?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğinin en güzel yanı, en sevdiğiniz tarafı nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini başkasına tavsiye eder misiniz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleği hayatınızda başınızdan geçen en kötü ve en iyi olay nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mesleğini seçerken ailenizin size tavrı ve etkisi nasıl olmuştur?

Bu Meslek Bilgisini Arkadaşların ile Paylaşmak İster misin?